Fogh ville holde valg 25/9

16x9
Anders Fogh Rasmussen Foto:

Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) har overvejet at udskrive et fol­ketingsvalg, der skulle finde sted omkring den 25. september.

Ifølge Reuters Finans har Statsmini­steriet henvendt sig til Indenrigsmi­nisteriet, men fået et negativt svar tilbage.

Det skyldes, at et valg den 25. sep­tember under normale omstændigheder ville forhindre de folkevalgte po­litikere i at træde sammen på Chris­tiansborg til Folketingets åbning den 2. oktober, som grundloven kræver det.

Normalt mødes det nyvalgte Folketing først 12 hverdage efter valget, da Indenrigsministeriet skal have tid til at fintælle de afgivne personlige stemmer.

Da et valg skal udskrives mindst 21 dage før afholdelsen, ville et valg den 25. september betyde, at valget skulle udskrives i morgen.