Pædofilianklage mod Jehovas Vidner

Jehovas Vidner i Danmark har problemer med pædofile, skriver Kristeligt Dagblad. Talsmand Carit Stypinsky fra Jehovas Vidner erkender, at man anmel­der et til to tilfælde af pædofili om året til dansk politi. Det reelle an­tal af overgreb er dog langt højere, mener talskvinde Maja Thorup fra det nystartede Tavse Vidner, der hjælper pædofilramte ofre fra Jehovas Vidner. Hun mener også, at Jehovas Vidner holder hånden over de pædofile.

"Jehovas Vidner beskytter de voksne pædofile og ikke de udsatte børn, som er lavest i hierarkiet," siger hun.

En konkret sag med pædofile Jehovas Vidner er fra Århus 2004, hvor en 35-årig far anmeldte sin egen far for igennem tre år at have forbrudt sig mod sit barnebarn.

En pige, der var otte år, da overgrebene begyndte.

Manden, der blev dømt, er stadig Jehovas Vidne, selvom der ifølge talsmand Carit Stypinsky er præcedens for at ekskludere medlemmer, som har været straffet for pædofili.

"Men der er forskellige grader af sanktioner," siger Carit Stypinsky, der er harm over Tavse Vidners beskyldning om, at Jehovas Vidner beskytter pædofile.

"Tværtimod er vi foran de fleste, når det drejer sig om at beskytte børnene mod overgreb," mener han og peger på, at tidligere pædofili-dømte medlemmer mandsopdækkes, det vil sige færdes med en anden voksen, når de optræder som repræsentanter for kirken.