Ekspert: Mange københavnske Airbnb-priser er ulovlige

16x9
Penge Foto:

Mange af de lejligheder, som Airbnb formidler i København, bliver lejet ud til for høje priser og er dermed i strid med loven, siger ekspert.

Den amerikanske "hotelkæde" Airbnb er på kraftig fremmarch i København, hvor nye tal viser, at der nu er over 10.000 Airbnb-boliger.

Priserne på de udlejede værelser eller lejligheder fastsættes udelukkende af udlejer, men ifølge en ekspert er mange af priserne på de københavnske lejligheder på et niveau, hvor de kan karakteriseres som ulovlige.

For selvom mange Airbnb-boliger eller værelser ofte kun lejes ud for korte perioder, falder de alligevel ind under lejelovgivningens bestemmelser om, at prisen ikke må overstige det lejedes værdi.

Det fortæller Pernille Lind Husen, der er juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark.

- Officielt hedder det, at man må tage den pris, som andre betaler for tilsvarende lejemål i området, man må tage, siger Pernille Lind Husen til tv2.dk og slår fast at det også gælder selvom der kun er tale om udlejning af et værelse, hvor lejeperioden er kort.

- Airbnb-prisen bliver i praksis sat efter udbud og efterspørgsel. Men det har ikke ret meget med lejelovgivningen at gøre, siger Pernille Lind Husen.

Hun har selv været inde på Airbnb's hjemmeside og undersøge de københavnske udlejningspriser nærmere:

- Når det gælder Airbnb i København, viser et hurtigt kig, at lejeniveauet ligger væsentligt højere, end hvad lejelovgivningen tillader, og huslejenævnene godkender. Det er jeg ikke i tvivl om

- Principielt er det ikke en lovlig leje, for det er ikke i henhold til det, der står i loven, siger Pernille Lind Husen.

Turister kender ikke reglerne
Men praksis og teori kan dog være to forskellige ting. Og det er det også i dette tilfælde.

Skal en husleje erklæres ulovlig, kræver det, at lejeren får huslejenævnet til at undersøge, om udlejerens priser ligger over det, som er det lejedes værdi.

Den mulighed er der flere danskere, der benytter sig af, når de på almindelig vis lejer boliger af danske udlejere for at bo der i en længere periode. Men for de udlændinge, som benytter Airbnb-lejligheder i Danmark til et par overnatninger på en ferie, er kendskabet til de danske regler ofte lille eller ikke eksisterende.

- De (turisterne, red.) smutter igen, og så har de i øvrigt ingen idé om, at der er noget, der hedder dansk lejelov. Så man kan sige, at på Airbnb er risikoen nok ikke så stor for udlejeren, siger Pernille Lind Husen.

Fik kraftig nedsættelse af lejen
Huslejenævnet kan, hvis det finder den fastsatte leje for høj i forhold til det lejedes værdi, afgøre, at lejen skal sættes ned.

Hos huslejenævnet i Københavns Kommune oplyser chefkonsulent Kasper Rohr, at der indtil nu har været et enkelt tilfælde, hvor en person, der har lejet et værelse gennem Airbnb, har klaget over lejen.

- Lejen blev nedsat fra knap 12.000 kr. om måneden til 4.000 kr. inklusiv forbrugsydelser, siger Kasper Rohr til tv2.dk om sagen fra efteråret 2013.

- Det understreger jo bare, at risikoen er der, siger Pernille Lind Husen om udlejers risiko ved at fastsætte prisen efter markedskræfterne i stedet for lejelovens bestemmelser.

Uenigheder om lovens tolkning
På Aalborg Universitet ser lektor på juridisk institut Louise Faber, der har specialiseret sig i boligret, dog ikke lige så store konflikter med loven, som Pernille Lind Husen gør.

- Du har fri adgang til at fastsætte den leje, du vil ved aftale. Du kan være en god forretningsmand og indgå en bedre aftale, end du ville kunne med en anden. Det er ikke i sig selv ulovligt, siger Louise Faber til tv2.dk.

Hun mener ikke, at man kan kalde det ulovligt, hvis to parter kan blive enige om en pris. Også selv om den er højere end det, som huslejenævnet senere bestemmer som det lejedes værdi.

- Men du har en særlig ret til at få prøvet, om den leje så væsentligt overstiger det, som vi anser for det lejedes værdi. Og når du så anvender den ret, så kan du så opnå, at lejen alligevel kan nedsættes. Det er nogle regler som ikke kan fraviges ved aftale, men det gør ikke den oprindelige aftale ulovlig på forhånd, siger hun.

Den tolkning er Pernille Lind Husen dog ikke helt enig i.

- I praksis er der ikke fri aftaleret inden for lejeretten. Det er jeg uenig med hende i. Når lejelovgivningen bestemmer, hvad den korrekte leje er, så er det den praktiske opfattelse, at en leje, der er fastsat for højt, er ulovlig. Der er ikke mange udlejere, der anser det som aftalefrihed, når en lejer efter aftalens indgåelse frit kan gå til huslejenævnet og få ændret lejeaftalens indhold og lejens størrelse, siger hun.

Men det, at der kun er ét eksempel på en klage fra en Airbnb-bruger hos huslejenævnet i Københavns Kommune, viser ifølge Pernille Lind Husen, at udlændinge ikke kender reglerne.

- Det er jo det, der er hele pointen, at folk er ikke klar over reglerne, siger Pernille Lind Husen.

Hun fortæller, at man som udlejer i visse tilfælde kan få huslejenævnet til at vurdere huslejens størrelse, men at det koster 3.620 kr.

Airbnb: Vi opfordrer til at overholde loven
Tv2.dk har spurgt Airbnb, om det kan passe, at selskabet har en interesse i de høje udlejningspriser, eftersom firmaet tager en procentsats af det samlede beløb. Det spørgsmål svarer Airbnb ikke på, men Even Heggernes, der er landechef i Norden siger:

- Vi opfordrer alle vore værter til nøje at overveje deres ansvar og forpligtelser, når de lejer ud.

- Som online markedsplads der formidler kontakten mellem gæster og værter, informerer vi kommende værter om, hvad de bør undersøge og sætte sig ind i, når de registrerer sig på Airbnb, samt i vores hjælpesektion. Dette inkluderer blandt andet generelle bestemmelser og tilladelser i forhold til udleje, siger han til tv2.dk.