DF: Koloni får ikke erstatning

16x9

Dansk Folkeparti kræver nu en redegørelse fra Institut for Menneskerettigheders direktør om, hvorfor Jomfruøerne, har den opfattelse, at Danmark vil give erstatning for slavehandel.

Af Natali Braagaard

Ifølge den lokale internetavis på Jomfruøerne - St. Thomas Source - har direktøren for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum, stillet øerne en undskyldning og en erstatning for Danmarks involvering i slavehandel i udsigt. Det vil Dansk Folkepartis repræsentant i Rådet for Menneskerettigheder, Kenneth Kristensen, nu have en redegørelse for.

"Det er en opfattelse, som tilsyneladende er blevet tilvejebragt af Morten Kjærum under et møde med øernes guvernør John deJongh Jr. i februar, men mig bekendt er Kjærum ikke bemyndiget til på Danmarks vegne at udrede erstatninger til gamle kolonier. Derfor må Morten Kjærum nu redegøre for, hvordan beboerne på Jomfruøerne nu står tilbage med den opfattelse," fremgår det af en pressemeddelelse.

Rigdom stammer fra slavehandel
I artiklen fra St. Thomas Source udtaler Shelley Moorehead, formand for African-Caribbean Reparations and Resettlement Alliance, at Danmarks rigdom for størstedelens vedkommende stammer fra slavehandel, og at det er forfædrene til de nuværende beboere på Jomfruøerne, der har skabt Danmarks rigdom.

"Det viser en ekstrem mangel på virkelighedsfornemmelse. Dansk Vestindiens bidrag til Danmarks rigdom er i bedste fald minimalt - og de udtalelser er udtryk for en kolossal selvovervurdering," siger Kenneth Kristensen.

Kenneth Kristensen fastslår, at Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder er parat til at betale erstatning for det danske engagement på Jomfruøerne.

"Det er udtryk for et fuldkommen ahistorisk synspunkt, hvis Danmark skal til at betale erstatning, fordi vi i lighed med snart sagt alle andre lande på kloden på et tidspunkt har gjort os skyldig i slaveri," siger Kenneth Kristensen.