Blodets Bånd-Michelle: Vi nåede ikke at sige farvel

Alt for mange børn bliver fjernet fra familien uden selv at blive hørt

Anbragte børn føler sig svigtet i deres egne sager. I to af fem tilfælde, hvor barnet fjernes frivilligt, glemmer kommunen at høre dem, selvom de lovmæssigt er forpligtet til det.

Et af de anbragte børn var Michelle, der sammen med sine tre søskende blev fjernet fra familien, da hun var ni år gammel. I dag er hun 23.

- Vi blev hentet fra skole af vores mor og to personer fra kommunen, der fortalte, at vi nu skulle ud til et børnecenter. Mor troede, at hun skulle til samtale i børnehaven om Christina, men da hun kom, sad de der fra kommunen. Os børn vidste på ingen måde, hvad der foregik, siger Michelle.

Kampen mod den sociale arv
Michelle og Christina er sammen med deres to brødre hovedpersoner i dokumentarfilmen Blodets Bånd, hvor en familie fra Hadsund har ladet de to instruktører Pernille Bervald Jørgensen og Christian Sønderby Jepsen følge familiens kamp for at rive sig løs fra fortiden.

En fortid, der blev blotlagt, da familiens yngste datter Christina fik sin far til at søge aktindsigt i, hvorfor børnene dengang var blevet fjernet - og en kamp for at bryde den sociale arv, der allerede har ødelagt så meget.

I familiens tilfælde var der dog tale om en tvangsanbringelse og ikke en frivillig anbringelse - men selv i den type sager bør børnene høres.

Ingen forklaring
- Ingen havde nogensinde nævnt for os, at tvangsfjernelse var en mulighed. Vi kom et sted hen, hvor vi ikke kendte nogen, vi nåede ikke at sige farvel til vores far, og vi måtte ikke have kontakt til vores forældre. Så vi vidste jo ikke, hvornår vi måtte se dem igen. For os børn var det jo nærmest som at blive kidnappet, siger Michelle.

Efter hendes udsagn fik børnene ingen forklaring eller medindflydelse på, hvad der skulle ske med dem, og i en lang periode efter tvangsfjernelsen måtte de ikke tale med deres forældre. Måske fordi kommunen havde glemt at tale med børnene - måske af årsager, alle i dag har glemt.

Men børnene elskede fortsat deres forældre - og det er ifølge Børns Vilkår endnu et problem, der går igen i mange sager om tvangsanbringelser. Når børnene ikke bliver hørt og ikke får en forklaring, ved de ikke, hvordan de skal håndtere forholdet til forældrene - følelser, der let kan ende i endnu et svigt.

Mere åbenhed
Børneadvokat Gry Rambusch, der selv blev tvangsfjernet, da hun var barn, kæmper i dag for bedre vilkår for udsatte børn, der ligesom børnene i Blodets Bånd ikke får den støtte og de rettigheder, de har krav på.

- Filmen viser jo på bedste vis, hvad der sker med børn, når de ikke bliver inddraget i deres eget forløb. De mister tilliden til systemet - forsøger måske at komme tilbage til forældrene, som i tilfældet med børnene i Blodets Bånd. Det er på tide, at der ude i kommunerne bliver sat ind i forhold til at lade børnene blive hørt, siger Gry Rambusch.

Hun taler både baggrund af sin egen erfaring og på vegne af de udsatte børn, hun repræsenterer, når hun ligesom Børns Vilkår beder om større åbenhed i sagsbehandlingen:

- Det nytter ikke noget, at socialrådgiverne forsøger at få det til at se ud som om, at det går godt, fordi i alt for mange tilfælde gør det ikke, og børnene bliver ikke hørt, siger Gry Rambusch.

Fjernet for sent
Dokumentarfilmen Blodets Bånd skildrer, hvordan Michelle, Christina og deres to brødre Daniel og Ivan vokser op med en alkoholiseret far - og hvordan kommunen griber ind i deres liv. Formentlig en rigtig beslutning, mener Michelle i dag. Men helt sikkert udført forkert - og også for sent.

Filmen skildrer fire børn, der vokser op med en alkoholisk far, Svend og en passiv mor, Gitte. Men det samtidig en familie, der trods al modgangen elsker hinanden og forsøger at holde sammen.

Konference live på tv2.dk
Mandag danner temaet fra filmet grunden til konferencen 'Blodets Bånd - hvordan kan vi gøre det endnu bedre?' på Christiansborg, hvor blandt andre Michelle, Socialminister Anette Vilhelmsen, Lisbeth Zornig, de socialpolitiske ordførere, Red Barnet, Danmarks lærerforening, BUPL, forskere, børneadvokat Gry Rambusch og mange andre forsøger at blotlægge problemer og muligheder for de udsatte børn.

Her håber Michelle og de andre søskende, at tv-udgaven af Blodets Bånd, der vises indledningsvis, vil sætte gang i debatten om det arbejde, der sker ude i kommunerne i forhold til misbrugsfamilier og tidlig indsats.

Alle kan følge med i konferencen via livestream på tv2.dk fra kl. 10.30-17.00. Der vil desuden være mulighed for at stille spørgsmål.

Dokumentarfilmen Blodets Bånd bliver vist på TV 2 torsdag 10. oktober klokken 20-21.05.