Landmand mister EU-støtte: Hans køer vil ikke have våde klove

Michael Lund gjorde sine køer, naturen, EU og sig selv en tjeneste ved at lade sine køer græsse frit ude i naturen. Troede han.

Græssende køer er nemlig den mest skånsomme måde at pleje naturen på, og derfor har EU indført en støtteordning for at få flere landmænd til at sende deres køer ud og græsse i naturområder.

Den ordning har Michael Lund gjort brug af, men nu risikerer han at miste støtten på 100.000 kr., fordi køerne ikke vil græsse alle steder.

Mere specifikt vil de ikke græsse der, hvor det er vådt, og da 2012 var et meget vådt år, var der steder, hvor køerne slet ikke kom. Men det skal de ifølge reglerne.

- Hvorfor gå i vand til knæene, når man kan få græs på tør jord? spørger Michael Lund retorisk på vegne af sine køer.

Men at køerne ikke vil vade i vand, er nu et økonomisk problem for ham, for da NaturErhvervstyrelsen var forbi sidste år, konkluderede de, at Michael Lund ikke lever op til reglerne, når køerne ikke spiser græs over det hele.

Reglerne er, at arealerne skal fremstå afgræssede med lavt plantedække, og det kan ikke fraviges:

- Sådan er reglerne, og sådan er de støttebetingelser, som landmanden er gået ind på, siger Per Ahle, der er souschef i NaturErhvervstyrelsen.

Men det er gak, mener Danmarks Naturfredningsforening:

- Formålet er at få en bedre natur, formålet burde ikke være at tilfredsstille en kontrol, siger landbrugspolitisk medarbejder Thyge Nygaard.

Og faktisk har naturen det rigtig godt i det område, hvor Michael Lunds køer græsser, konstaterer biolog Bo Levesen.

Se hele historien i tv-indslaget i toppen af artiklen.