Politiske ansigter i Ny Alliance

16x9

Næsten dagligt får Khaders parti nye medlemmer fra andre partier. TV2|Politik samler navnene

Siden Ny Alliance blev stiftet den 7. maj har en række politikere på både lokal- og landsplan valgt at vinke farvel til deres gamle parti for at melde sig ind i Ny Alliance - og næsten dagligt kommer der flere til.

TV 2 | Politik har samlet de nye politiske ansigter i Khaders parti og følger udviklingen over de næste par uger - nye medlemmer vil være markeret med fed.

Fra Det Radikale Venstre
Anders Samuelsen, MEP

Anne-Lise Becker, folketingskandidat i Guldborgsund, medl. af hovedbestyrelsen

Bjarke Larsen, tidl. redaktør af det radikale medlemsblad, folketingskandidat i Vejen

Claus Hansen, tidl. formand for De Radikale i Holstebro-kredsen og tidl. næstformand i bestyrelsen i Holstebro

Erhardt Mogensen, opstillingskredsformand, næstformand i Sjælland storkreds

Erik Simonsen, rådmand i Odense

Gordon Trier Holm, bestyrelsesmedlem hos De Radikale i Hillerød

Jørgen Steen Nielsen, medlem af Det Radikale Venstres bestyrelse i Guldborgsund, tidl. formand for Nykøbing Kreds og Storstrøms Amt

Karsten kristensen, tidl. næstformand i Det Radikale Venstres bestyrelse i Holstebro

Kim Sejr, tidl. Formand for Radikal Ungdom, tidl. medlem af hovedbestyrelsen og tidl. stedfortræder i Folketinget, folketingskandidat i Hillerød-kredsen indtil slutningen af april

Marianne Porsborg, tidl. kredsformand i Frederikssund, opstillingskredsformand

Mette Buhl, tidl. formand for Det Radikale Venstre i Odense, tidl. amtsrådsmedlem

Morten Bay,formand for Det Radikale Venstres Medieudvalg, tidl. folketingskandidat i Guldborgsund- og Præstøkredsene

Naser Khader, folketingsmedlem

Pernille Rose, medlem af Det Radikale Venstres bestyrelse i Guldborgsund

Rasmus Hylleberg, formand for DUF, tidl. folketingskandidat

Rene La Cour Sell, folketingskandidat i Ringsted

Trine Termann, næstformand i Det Radikale Venstres bestyrelse i Guldborgsund

Ulf Lolk Larsen, én af Det Radikale Venstres 16 førstesuppleanter til hovedbestyrelsen

Villum Christensen, viceborgmester i Slagelse Kommune

Fra Venstre
Holger Vestergaard, tidl. formand for Venstre i Silkeborg

Jens Østrup, folketingskandidat for Venstre i Silkeborg

Leif Mikkelsen, folketingsmedlem

Paul Schiøtt, tidl. formand for Venstre i Odsherred, medlem af partiets hovedbestyrelse og med i kandidatbestyrelsen for Kalundborgkredsen

Fra Det Konservative Folkeparti
Casper Andersen, tidl. folketingskandidat, medlem af KU

Eskild Enemark, Folketingskandidat i Haderslev-kredsen og formand for den konservative vælgerforening i Vojens

Gitte Seeberg, MEP

Thomas Torp, tidl. konstitueret pressechef

Thorkil Kure, kandidat til byrådet i Faxe Kommune og regionsrådet i region Sjælland i 2005

Zitta Mogensen, kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund

Fra Dansk Folkeparti
Niels Oluf Michaelsen Petersen, tidl. formand for udvalget for teknik og miljø i Vojens Kommune, tidl. folketingskandidat

Fra Socialdemokratiet
Jette Ebro, kommunalbestyrelsesmedlem, tidl. formand for Social- og Sundhedsudvalg i Birkerød

Fra SF
Erik Willumsgaard,medlem af Vesterbro lokalråd

Andre

Pia Osbæck, byrådsmedlem i Dragør, tidl. Dragør Listen.

Annelise Molin, tidl. borgmester i Nexø Kommune, tidl. socialdemokrat, men frontfigur for Regionslisten på Bornholm, som hun fortsat vil repræsentere på lokalt plan.

Britt Borchert-Jørgensen, medstifter af Aktive Demokrater

Henning Borchert-Jørgensen, tidl. næstformand i CD, medstifter af Aktive Demokrater

Karin Falkencrone, løsgænger (tidl. medlem af Venstre) og 1. viceborgmester i Fredensborg Byråd

Lars Engelberth, repræsenterer den lokale Rudersdalliste i Rudersdal Kommunalbestyrelse

Ole Marthedal, byrådsmedlem fra lokallisten Alliancen i Fredensborg, tidl. borgmesterkandidat for Alliancen

Tulle Olsen, medl. af Ringsted byråd, medstifter af lokallisten Land og By, formand for Skole­ og Undervisningsudvalget