Foreløbigt program for Ny Alliance

16x9

Danmarks nye politiske parti, Ny Alliance, offentliggjorde i dag de første punkter i partiets program

Danmarks nye politiske parti, Ny Alliance, offentliggjorde i dag de første punkter i partiets program:

SKATTEREFORM: Skattestoppet har været nødvendigt, men nu skal vi videre. Vi ønsker at flytte flere fra overførselsindkomst til arbejdsmarkedet. Derfor vil vi have skatten ned til omkring 40 procent for alle. Det kræver en skattereform.

INTEGRATION/FLYGTNINGE/UDLÆNDINGE: Vi ønsker en realistisk indvandringspolitik og human flygtningepolitik med vægt på demokratisk integration. Ingen lidende asylbørn. Det skal være slut med, at Søren Krarup og Pia Kjærsgaard definerer politikken hen over hovedet på den store del af befolkningen, der ønsker en fair politik.

EU OG GLOBALISERING: Vi står for globalt udsyn og et stærkt EU, som Danmark skal være fuldgyldigt medlem af nu. Vi ønsker en bedre koordinering af EU's udenrigspolitik og fornyet respekt for FN og menneskerettighederne. For den fattigste del af verden har vi et særligt ansvar, og derfor skal vi igen op på en procent af BNI i udviklingsbistand.

UDVIKLING AF DANMARK: Danmark har overlevet ved konstant at reformere og tilpasse. Vi ønsker flere reformer - f.eks. ønsker vi en folkeskole, der både satser på faglighed, kreativitet og et effektivt og menneskeligt sundhedssystem og en udvikling, der på sigt kan gøre Danmark selvforsynende i vedvarende energi.