Nu vil politiet jagte enkeltpersoner

16x9

Københavns Politi og Københavns Kommune indgår nu et samarbejde om at bekæmpe banderne på Indre Nørrebro i hovedstaden med den såkaldte Pulling Levers Policing-model.

Et af redskaberne er at udpege og fokusere på enkeltpersoner. De skal enten retsforfølges eller hjælpes ud af bandemiljøet.

- Vi gør indsatsen personlig. Vi ved, hvem der færdes i og omkring det kriminelle miljø på Indre Nørrebro. Dem deler vi op i seks specifikke målgrupper, men alle bliver mødt med en individuel tilgang, og vi fører log over hver enkelt individ, forklarer politidirektør Thorkild Fogde i en pressemeddelelse.

Så mange er i søgelyset
Meldingen kommer stort set samtidig med, at Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi skal have tilført flere betjente for at løse netop bandekrigen.

Politiet har udpeget seks målgrupper af i alt 100 egentlige bandemedlemmer som mål den nye indsats, mens cirka lige så mange sympatisører og udsatte unge i øvrigt er i søgelyset.

Ifølge pressemeddelelsen vil medløberne og de perifere medlemmer få tilbud om støtte til at ændre kurs via kommunens forebyggelsesindsatser som 18+ centre, Exit-programmet og de individuelle tilbud, der ligger i SSP+ samarbejdet.

Målet for den individorienterede indsats i regi af SSP+ er, at en væsentlig del af de unge mænd, der indgår i indsatsen, er i job eller i gang med uddannelse efter et år.

Sætter livet på spil
- De forhærdede kriminelle skal dømmes og straffes. De, der endnu kan nå at trække sig ud, skal have et tilbud fra kommunen, der er meget svært at afslå. De unge mænd skal forstå, at de sætter deres liv og fremtid på spil, hvis de lader sig lokke ind i hårdkogte bandekonflikter, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

- Vi vil medvirke til, at så få unge mennesker som muligt bliver draget mod bandemiljøet. På den måde ønsker vi at fokusere indsatsen mod en bande ad gangen, lyder det fra Thorkild Fogde.

I pressemeddelelsen beskriver politiet Pulling Levers Policing-modellen blandt andet således:

* En politimodel, der fokuserer indsatsen på et afgrænset problem i et bestemt lokalområde og benytter sig af en bred informationshentning og analytiske teknikker.

* Modellen baserer sig på den viden og erfaring, der eksisterer blandt operationelle polititjenestemænd og personer, der arbejder i lokalområdet. Denne viden bruges til at udvikle en strategisk indsats, der involverer alle tænkelige myndigheder.

* Strategien går ud på som det første at forsøge at stoppe eller reducere volden. Grupperne og deres indbyrdes konfliktforhold identificeres, ligesom særligt aktive og toneangivende gerningsmænd udpeges og sanktioneres med henblik på at sætte disse ud af funktion. Dette gøres via grundige analyser, der foretages med udgangspunkt i en lang række datakilder.

Her nedenunder kan du episoder i bandekrigen i Danmark.