EU-dom koster Danmark 200 mio. kr.

Et nederlag ved EU-domstolen betyder, at Danmark i fremtiden skal finde omkring 200 millioner kroner ekstra til SU. Det oplyser uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til Ritzau, efter at EU-domstolen i februar fastslog, at studerende fra andre EU-lande har ret til dansk SU, hvis de tager erhvervsarbejde inden studiestart eller har et arbejde ved siden af studiet.

- Det betyder, at vi er nødt til at ændre praksis på området, siger Morten Østergaard og understreger, at der er tale om et skøn.

Med dommen står det klart, at EU-borgere ved at tage arbejde i Danmark opnår status som arbejdstager og derfor ikke kan nægtes sociale ydelser som SU.

De 200 millioner kroner skal findes på finansloven og skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at Danmark i forvejen bruger omkring 19 milliarder kroner på SU.

Efter dommen faldt, har Morten Østergaards embedsmænd regnet på konsekvenserne for Danmark, og det er det regnestykke, som ministeriet nu lægger frem.

Dommen betyder desuden, at et endnu ukendt antal EU-borgere, som allerede har fået afslag på SU, fremover vil kunne få det, hvis de altså har arbejde ved siden af studierne.

- Vi må se, hvordan virkeligheden kommer til at tegne sig. Men 200 millioner kroner er selvfølgelig mange penge, og vi tager situationen alvorligt, siger Morten Østergaard.

Uddannelsesministeren arbejder i øjeblikket på en SU-reform, der skal sende to milliarder kroner i statskassen. Men ifølge Morten Østergaard har de ting ikke noget med hinanden at gøre:

- SU-reformens opgave er at sørge for, at vi får et SU-system, der er gearet til mange flere studerende og giver os et provenu, vi kan investere i jobskabelse.

- Men dommen er et udslag af vores EU-medlemskab, hvor vi selvfølgelig skal tage højde for domme. Også når de går os imod.