Dyretransport anklaget for misrøgt

16x9

Landbrugets toporganisation anklages for misrøgt af dyr under lange trans­porter. Justitsminister Lene Espersen (K) er forarget over afsløringer af svinetransporter på op til 127 timer og tordner mod svineindustrien, der tidligere har været udskældt for ikke at tage ordentligt vare på dyrene under transporter.

"Nu kommer branchen for alvor til at mærke folketingets vrede. For den ord­ning vi lige nu sidder og forhandler, bliver noget af det skrappeste, jeg har gennemført i min tid," siger hun til DR.

De konkrete svinetransporter med Dan­ske Slagteriers transportfirma SPF, som DR's tv-hold har fulgt, havde den russiske by Dimitrovgrad øst for Moskva som sit bestemmelsessted. En rejse på 2700 km mellem Sydsjælland og Rusland.

Ifølge DR var svinene, der skal bruges til avl, indelukket under transporten i 127 timer uden hvil. Og det er i strid med EU's regler for dyrevelfærd, der foreskriver, at dyrene skal have mindst to døgns hvile på så lang en rejse.

I Danske Slagterier beklager formand for bestyrelsen Bent Claudi Lassen forløbet, men understreger, at transporten er gennemført i god tro.

"Det er selvfølgelig ikke tilfredsstil­lende, men SPF har inden transporten fået ruteplanerne godkendt i fødevare­regionerne, og derfor er problemet også, at der ikke har været ordentlig klarhed omkring reglerne," siger han.

Tvivl om EU-regler
Tvivlen er opstået, fordi transporten er gået ud af EU, og derfor har SPF vurderet, at EU-reglerne ikke gjaldt, når transporterne forlod unionen. Men det har de danske fødevaremyndigheder nu slået fast med syvtommersøm, at de gør.

"Vi har derfor sagt til SPF, at vi fra og med i dag kører efter EU-reglerne både inden for og uden for EU's grænser," siger Bent Claudi Lassen.

Landbrugsordfører Ole Glahn (R) kalder Bent Claudi Lassens forklaring for en elendig undskyldning.

"Vi politikere kan lave regler og lov­give, men det er op til landbrugets top selv at tage ansvaret for, at dis­se transporter ikke finder sted. Der kan aldrig være tvivl om, at transpor­terne ikke er godt for dyrene," siger han.

Også SF's dyrevelfærdsordfører Kristen Touborg langer kraftigt ud efter dyretransporterne.

"Det er ikke alene i strid med lovgiv­ningen, det er også den rene og skære dyremishandling. Sagen bliver ekstra pinlig af, at der er tale om, at det er landbrugets flagskib, SPF, som ejes af landbrugets top-organisationer, der på trods af et utal af bøder og domfæl­delser, fortsætter denne praksis," si­ger han.

SF vil derfor have forhandlet et nyt bødesystem, "som står i et fornuftigt forhold til de store fortjenester, der er ved at bryde loven" og indføre muligheden for at tage retten til at transportere dyr fra de virksomheder, der gentagende gange krænker reglerne.