Sygehusinfektioner koster 3265 liv

16x9

Dårlig hygiejne på hospitalerne koster hvert år 3265 patienter livet - eller i gennemsnit ni om dagen.

Det viser en beregning, som månedsmaga­sinet Samvirke har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, to stikprøver fra Statens Serum Institut og tal fra udenlandske undersøgelser.

Mange af infektionerne skyldes, at plejepersonalet og lægerne sjusker med at vaske hænder.

Der findes ikke noget officielt tal for, hvor mange der dør af infektionerne, men overlæge ved Infektionshygiejnisk Enhed på Rigshospitalet i København Leif Andersen siger, at tallet ikke er urealistisk.

"Der har været undersøgelser i USA, der har vist nogenlunde det samme, og jeg kan ikke se, at der skulle være noget, der gør, at det skulle være anderledes i Danmark," siger Leif Andersen.

Landets hygiejneeksperter er enige om, at hovedproblemet ikke er den almindelige rengøring, men at læger og sygeplejersker ikke vasker hænderne tilstrækkeligt ofte med sprit.

"God håndhygiejne er den væsentligste faktor, når man skal forebygge sygehusinfektioner," siger Elsebeth Tvenstrup Jensen, der er afdelingslæge på Statens Serum Instituts afsnit for sygehushygiejne.

God håndhygiejne betyder, at man undgår at overføre mikroorganismer fra patient til patient. Princippet er, at man desinficerer sine hænder med sprit både før og efter, at man er i kontakt med en patient.

Men mange undersøgelser viser, at sundhedspersonalet kun bruger spritten, hvis den ikke er for langt væk. God håndhygiejne er vigtig for alle ansatte på et sygehus, lige fra portører til overlæger. Desværre er læger ofte dårligere til at huske håndhygiejnen end andre faggrupper. Det viser både udenlandske undersøgelser og danske erfaringer.