Tiltalt for magtmisbrug: Betjent lod uskyldige straffe

16x9

En ældre betjent har i to tilfælde haft stor andel i, at uskyldige bornholmere er straffet

En ældre betjent har i to tilfælde haft stor andel i, at uskyldige bornholmere er straffet.

Det mener Statsadvokaten for København, der i dag indleder straffesag mod betjenten, som er tiltalt for magtmisbrug, bevisforvanskning og grov pligtforsømmelse.

Ifølge tiltalen var betjenten bl.a. skyld i, at en gæst ved det 158. dyrskue i Almindingen i juli 2011 uretmæssigt blev sigtet og siden dømt for vold mod betjenten.

Ifølge anklageskriftet skubbede betjenten gæsten fra Dyrskuepladsen og skubbede ham fire gange i brystet. Da manden skubbede tilbage, blev han sigtet for vold mod betjenten, der ifølge anklageskriftet fik hjælp fra 'andre polititjenestemænd'. Sigtelsen var dog 'uretmæssig' og krænkede gæstens ret, mener statsadvokaten. Derfor er betjenten tiltalt for at overtræde straffelovens paragraf 155 om magtmisbrug.

Under den efterfølgende straffesag var betjentens forklaring medvirkende til, at gæsten blev dømt for vold mod tjenestemand, fremgår det af anklageskriftet.

Magtmisbrug er dog ikke det eneste, som den ældre betjent er tiltalt for. Ifølge statsadvokaten har betjenten i en anden sag forfalsket en afhøringsrapport. Forfalskningen førte til, at en borger blev straffet for noget, personen ikke havde gjort.

Ifølge anklageskriftet fandt det sted 25. november 2011, da betjenten efterforskede en anden straffesag. Her var betjenten ude at afhøre en person, hvis bil var blevet fanget i en af politiets fotofælder tre uger tidligere. Personen havde ifølge tiltalen ikke ført bilen, men betjenten skrev alligevel på afhøringsblanketten - med den afhørtes samtykke - at denne havde tilstået at have kørt bilen. Derfor blev bilens egentlige fører aldrig fundet og undersøgt nærmere i forbindelse med straffesagen.

Noget, som statsadvokaturen betegner som grov tjenesteforsømmelse.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan betjenten forholder sig til anklagerne.

Strafferammen er bøde og fængsel indtil et år.