Domme fra æresdrab stadfæstet

16x9

Højesteret stadfæstede i dag fængsels­dommene i sagen om æresdrabet på den 18-årige Ghazala Khan. Det betyder, at faderens livstidsdom opretholdes, samt at broderen, der affyrede de dræbende skud, og en onkel skal 16 år i fæng­sel. De øvrige domme er på mellem otte og 14 år. Endnu en af de dømte blev udvist. Det drejer sig om en ven af familien, der var med Ghazala Khans bror i Slagelse, da drabet fandt sted.

Hverken forsvarer eller anklager fik dermed sine ønsker opfyldt. Anklageren ønskede fire livstidsstraffe, mens for­svarerne ville have sagen til at gå om.

Men under domsafsigelsen i Højesteret afviste retsformanden, at der var nogle fejl og mangler i landsretten, der kunne begrunde en ophævelse af dommen eller en frifindelse.

Det eneste, der blev flyttet i højesteretsdommen, var at Ghulam Ahmed, ven med Ghazalas bror, også blev udvist af Danmark for bestandig.

"Han har en stærk tilknytning til Danmark. Når imidlertid henses til karakteren og grovheden af den begåede kriminalitet finder vi, at han - der har en betydelig tilknytning til Pakistan - bør udvises", fremgår det af dommen.