Færre gennemfører en ungdomsuddannelse

Flere unge tager en gymnasial uddannelse, men samlet fuldfører færre 18- til 25-årige en ungdomsuddannelse.

Det går den forkerte vej på et så vigtigt område som uddannelsesniveauet blandt Danmarks ungdom.

I perioden fra 2003 til 2011 er andelen af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse eller en uddannelse på højere niveau, faldet fra 73 til 67 procent.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Der er altså meget lang vej til regeringens mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

- Det er en udfordring, og skal vi nå det mål, kræver det handling, siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

- Vi forbedrer praktikpladssituationen ved blandt andet at oprette praktikpladscentre, vi skaber en ny fleksuddannelse, der gavner de unge, der har vanskeligt ved at tage en almindelig uddannelse, og vi kommer med et udspil til et løft af folkeskolen, siger hun.

Det absolutte tal af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er faldet fra 48.500 i 2003 til 44.000 i 2011.

Men der er forskel på årgangene.

For de 19-årige er der sket en stigning fra 21 til 27 procent i perioden 2003 til 2011.

Stigningen skal ses i sammenhæng med, at andelen af unge mellem 18 og 25 år, der fuldfører en gymnasial uddannelse, er steget. Til gengæld er andelen, der fuldfører en erhvervsuddannelse, faldende.

Det absolutte tal af 25-årige, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er også faldet - fra 48.500 i 2003 til 44.000 i 2011.

Ifølge Christine Antorini baserer ministeriet udelukkende sine tal på "dem, der har en dansk grundskoleuddannelse".

- De viser, at op mod 80 procent får en ungdomsuddannelse. Men uanset hvordan man vender tallene, ændrer det ikke ved, at regeringen ønsker, at 95 procent skal have en ungdomsuddannelse, siger hun.

- Vi vil derfor sikre en reel uddannelsesgaranti og gøre det mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Vi vil også styrke kvaliteten i erhvervsuddannelserne gennem bedre undervisning og et bedre praktikpladsopsøgende arbejde, siger hun.

/ritzau/