LO til kamp for dagpengemodtagerne

Regeringens akutpakke er utilstrækkelig.

Sådan lyder det nu fra LO, som derfor kommer med et andet forslag til en dagpengepakke.

LO's pakke indeholder følgende fire hovedpunkter:

  • Mulighed for et års uddannelse på dagpengesatsen.
  • Bonus på op til 30.000 kr. til virksomheder, der ansætter folk i løntilskudsjob i ordinære job.
  • Grænsen for seniorjob rykkes fra 57 år til 55 år.
  • Genoptjeningsperioden halveres fra et til et halvt år.

Hvis pakken bliver en del af finansloven, vurderer LO, at den kan hjælpe 10.000 af de mennesker, der står til at miste retten til dagpenge fra nytår.

"Vi har pligt til at reagere"
Organisationen anslår at mellem 14.000 og 20.000 står til at miste dagpengene, og da regeringen indtil videre ikke viser tegn på at ændre holdning, går LO nu på banen.

"Vi kan ikke være tjent med, at så mange falder ud af dagpengeperioden. I skal huske på, at to tredjedele af dem der er i risikozonen er LO-medlemmer, så derfor har vi en pligt til at lægge konkrete forslag frem," siger LO's formand Harald Børsting.

Et oplæg til debat
Han erkender, at regeringen måske ikke har mulighed for at realisere hele LO's plan, men opfordrer til at politikerne i det mindste prøver at finde en løsning.

"Der er brug for, at vi nu diskuterer konkret, hvordan vi kan hjælpe de her mennesker, og vi er altså de første, der lægger konkrete forslag frem, og der har jeg da en forhåbning om, at det bliver taget imod i den ånd, det er lagt frem. Nemlig at der er balance mellem, at den enkelte ledige selv yder en indsats, men at samfundet også stiller nogle tilbud til rådighed," siger Harald Børsting.