Se de skoler ministeriet hænger ud

16x9
Skoleelever Foto:

Undervisningsministeriet har valgt at offentliggøre, hvilke skoler der har problemer med kvaliteten

Undervisningsministeriet har valgt at offentliggøre, hvilke skoler der har problemer med kvaliteten.

* 17 folkeskoler i 12 kommuner dumper på et eller flere af følgende områder: Afgangskarakterer, overgang til ungdomsuddannelser og socioøkonomisk reference (elevernes karakterer i forhold til social baggrund).

* Følgende skolen har tre år i træk haft et karaktergennemsnit blandt de laveste fem procent af samtlige folkeskoler i mindst to af de bundne prøvefag:

* Tingbjerg skole, Rådmandsgades Skole og Guldberg Skole i København, Uddannelsescenter Nygård i Brøndby, Strandgårdsskolen i Ishøj, H.C. Andersen Skolen i Odense, Slotsskolen i Horsens og Tovshøjskolen i Aarhus.

* På følgende skoler er under 60 procent af skolens elever begyndt på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afgangsprøven tre år i træk.

* Lergravsparkens Skole i København, Skolen på Sønderager i Herning samt Tovshøjskolen og Læssøesgades Skole i Aarhus.

* På følgende skoler klarer eleverne sig markant dårligere ved prøven, end man ville forvente med deres hjemmebaggrund. Det vil sige forældrenes indtægt- og uddannelsesniveau med videre.

* Tingbjerg Skole og Rådmandsgades Skole i København, Skelgårdsskolen i Tårnby, Græsted Skole i Gribskov Kommune, Møllevangsskolen i Faxe, Tovshøjskolen og Center-10 i Aarhus samt Hanstholm Skole i Thisted Kommune og Ankermedets Skole i Frederikshavn.

Kilde: Undervisningsministeriet