Ti anholdte løsladt af byretten

16x9

Københavns Byret afviste politiets krav om varetægtsfængsling i de første retsmøder efter urolighederne på Nørrebro. Ti anholdte i alderen fra 15 til 51 år blev løsladt.

For ni ud af de ti var mistanken ikke begrundet godt nok. Ifølge retspleje­loven skal der være begrundet mis­tanke, før varetægtsfængsling kan ske.

Ganske vist var der grundlag for at varetægtsfængsle en pige på 15 år, men da der ikke var en ledig plads i en institution, undgik hun at blive frihedsberøvet.

I sagen om en 25-årig mand fastslog dommeren, at politiet ikke kunne bevise, at manden havde tilsluttet sig gruppen af uromagere og fredsforstyrrere.

Manden kravlede over muren ind til Assistens Kirkegård, da politiet affyrede tåregas mod mængden. Derfor var der ikke begrundet mistanke om, at han havde deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.