Her er regeringens seks centrale punkter

Regeringen har udpeget seks centrale indsatsområder i sit forslag til finansloven for 2013:

Regeringen har seks overordnede mål med finansloven. Her kan du læse, hvordan finansminister Bjarne Corydon (S) og regeringen blandt andet vil nå sine mål:

1: Investeringer i vækst og job: Infrastruktur, klima, bygninger og boliger

* Regeringen vil eksempelvis afsætte 6,5 milliarder kroner over to år til renovering og nybyggeri på universiteter. Det skal give 7000 nye job.

2: Investeringer i unge og ledige: Hånd under arbejdsmarkedet

* Regeringen foreslår eksempelvis at lave en særlig ungepakke til 645 millioner kroner, som skal skaffe unge uddannelse og job.

3: Investeringer i uddannelse og forskning: Drivkraft for vækst

* Regeringen vil eksempelvis afsætte knap tre milliarder kroner til uddannelse og mere SU til de unge, som strømmer ind på uddannelserne.

4: Omsorg for udsatte grupper: Prioriteret indsats for svage og sårbare

* Satspuljen udgør 265 millioner kroner i 2013. Med de penge vil regeringen blandt andet styrke integrationen og indsatsen for at hjælpe børn, der har været udsat for overgreb.

5: Velfærdsprioriteter i kommuner og regioner: Borgernære forbedringer

* Regeringen reserverer eksempelvis 500 millioner kroner, som skal hjælpe til velfærdsforbedringer. De konkrete forbedringer vil blive besluttet i selve finanslovforhandlingerne.

6: Ambitiøs grøn omstilling: Grønne investeringer

* Som opfølgning på energiaftalen og for at sikre det videnskabelige grundlag for regeringens grønne energipolitik vil regeringen blandt andet afsætte 596 millioner kroner i 2013 til forskning i fremtidens energisystemer.

Kilde: Finansministeriet