Præst tav om sex-overgreb mod barn

16x9

I stedet for at give sin viden om et sexovergreb mod en 12-årig pige videre til Aalborg Kommune, valgte en frikirkeleder og præst at indkalde de berørte familier til et forsoningsmøde. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

Myndighederne fik ikke besked om overgrebet begået mod pigen i 2007. Derfor kunne den samme gerningsmand i 2010 begå nye sexovergreb mod to piger på seks og otte år.

Det blev anmeldt, og den nu 24-årige mand fik tirsdag i byretten en behandlingsdom for anden kønslig omgang end samleje begået mod de tre piger.

Overlod det til familien
Det var præst og leder af frikirken, Aalborg Menighedscenter, David Hansen, der indkaldte gerningsmanden, hans forældre og pigens forældre til et forsoningsmøde, da præsten i 2008 fik kendskab til overgrebet.

"Vi overlod det til familierne selv at beslutte, om der skulle ske mere. På mødet drøftede familierne situationen og indgik et slags forlig," forklarer David Hansen.

Men der kan være flere grunde til, at en præst i en frimenighed ikke fortæller myndighederne om sager med misbrug af børn.

Ifølge eksperter kan det være fordi, at præsten forsøger at hemmeligholde sagen og beskytte menighedens omdømme.

Ikke nødvendigvis ond vilje
Men det er ikke nødvendigvis af ond vilje, at præsten ikke kontakter myndighederne.

"Frikirkefolk er vokset op med kristne historier om blandt andet den barmhjertige samaritaner. De mener fuldt og fast, at forsoning er den bedste løsning, siger ekspert i frikirker Svend Løbner, til Nordjyske.

Men uanset årsagen, skal man ikke holde sager om misbrug inden for sin egen menighed, lyder det fra Peter Lodberg, professor i teologi:

"Det bliver jo altid opdaget. Det skal ikke skjules, og det kan ikke skjules."