Afghanere varsles om kontrolbesøg

16x9

De afghanske fængselsmyndigheder bliver næsten hver gang varskoet, når danske soldater kommer på besøg for at sikre, at udleverede fanger ikke bliver udsat for overgreb. Det skriver Information.

En opgørelse fra Forsvarskommandoen afslører således, at de danske styrker har gennemført 26 tilsyn med tilbageholdte i Afghanistan. Men kun fire af disse har været uanmeldte.

Det er sket på trods af, at Forsvarskommandoen ellers i februar fastslog over for Folketinget, at "tilsynene gennemføres om muligt alle uvarslede og ikke på faste dage eller med faste intervaller".

I dag fremhæver Forsvarskommandoen imidlertid, at varslingen af de afghanske fængselsmyndigheder sikrer, at "tilbageholdelsesinspektøren eller dennes stedfortræder er til stede". Hvilket angiveligt gør det lettere at finde relevante oplysninger om de tilbageholdte.

Claus Juul, juridiske konsulent i Amnesty International, mener, at Danmark dermed svigter forpligtelsen over for fangerne.

Det var daværende forsvarsminister Søren Gade, (V) som i 2007 ændrede praksis, så de danske styrker fik ansvaret for selv at føre tilsyn med fangerne. Det skete, efter at det endnu engang kom frem, at udleverede fanger risikerede at blive tortureret, sultet og/eller mishandlet i fængslerne i Afghanistan.

"Hvis fangetilsynet skal have nogen effekt, så skal det være uvarslet. Det er jo næsten paradoksalt, at begrundelsen for at varsle tilsynene skyldes, at så kan de afghanske fængselsmyndigheder være til stede med sagsmapper og oplysninger. Det er jo at vende tilsynet på hovedet og giver fængselsmyndighederne de bedste kort på hånden i forhold til at sløre spor efter tortur," siger Claus Juul.