Så meget koster det at få passet børn

16x9

Se hvor meget det koster at få passet børn i de større danske byer

En lang række kommunalbestyrelser sidder netop nu og forsøger at regne på budgetterne næste år. Flere har allerede varslet beparelser, og især på daginstitutionsområdet har besparelserne skabt vrede. Statistikken viser dog, at der er stor forskel på, hvor meget kommunerne bruger på at passe et barn.

Af Peter Møller

I Århus Kommune, hvor der er blevet indgået en aftale om at spare 410 mio. kr. de kommende år, er halvdelen af de omkring 400 daginstitutioner og fritidshjem berørt af strejker og blokader i protest mod nedskæringerne.

Også i Silkeborg er der demonstrationer, her skal der spares 56 mio. kroner alene på børneinstitutioner.

Forældrene frygter, at børnene får dårligere pasning, når pædagogerne får mindre tid til hvert enkelt barn.

Statistikken viser imidlertid, at der bruges væsentligt flere penge på børnene i Århus end i de øvrige større provinsbyer.

I Århus koster det f.eks. 56.353 kroner i gennemsnit at passe et barn mellem 0 og 10 år, mens det i Ryslinge Kommune, der har landets laveste udgift koster 19.266 kroner.

Hvis man regner ud, hvor mange børn der er pr. ansat i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner i Århus og andre sammenlignelige provinsbyer, er de århusianske børns forhold blandt de bedste.

I Århus er der nemlig 3,9 børn pr. ansat, mens der er 5,2 i Odense, 5,4 i Aalborg og 5,0 i Esbjerg.