Robotstøvsugere til ældre er okay

16x9

Kommuner må gerne henvise ældre til teknologiske hjælpemidler som en robotstøvsuger i stedet for at få støvsuget på gammeldags manér.

Det fastslår Ankestyrelsen i en principafgørelse truffet på baggrund af tre konkrete sager om hjælp til rengøring til borgere i 80-års-alderen.

Samtidig fastslår Ankestyrelsen, at kommune kan give afslag på hjælp, hvis den ældre selv kan klare rengøringen over flere dage.

Afgørelsen siger dog ikke klart, hvem der skal betale for en robotstøvsuger.

"Kommunen vil skulle se på, om borgerne er berettiget til støtte eller hjælp efter reglerne om forbrugsgoder til at anskaffe et teknologisk hjælpemiddel i form af en robotstøvsuger," skriver Ankestyrelsen i sin afgørelse.

Hos Ankestyrelsen er der ikke tvivl om, at robotstøvsugere er et forbrugsgode, men udgangspunktet er dog, at en robotstøvsuger endnu ikke kan betragtes som sædvanligt indbo.

Ældre Sagen har længe været fortaler for velfærdsteknologi, så borgerne kan blive mere selvhjulpne - men det skal ske på værdige og rimelige vilkår, mener chefkonsulent Olav Felbo fra Ældre Sagen.

"Der er mange fordele ved robotstøvsugere, baderobotter og robotter, der kan vende svage ældre i sengen. Men det er afgørende, hvordan teknologien bliver brugt," siger han.

Ældre Sagen frygter, at kommunerne tolker Ankestyrelsens afgørelse således, at borgeren bare får frataget sin hjemmehjælp med henvisning til, at teknologiske hjælpemidler kan klare det hele.

Eller at selv meget svækkede borgere tvinges til at udføre hjælpen selv, blot med henvisning til, at de langsomt dag for dag kan slæbe sig gennem arbejdet.

Dagens afgørelse fra Ankestyrelsen understreger behovet for en hjemmehjælps kommission, mener Olav Felbo.