Tyskland: EU må styre græsk budget

Den tyske regering foreslår, at EU overtager kontrollen med Grækenlands budget og kan nedlægge veto, hvis regeringen i Athen ikke holder sig inden for de aftalte rammer. Forslaget er fredag blevet runddelt af Tyskland til medlemmer af eurozonen.

"Budgetkonsolidering skal underlægges stram styring og et kontrolsystem," hedder det ifølge Financial Times.

Den tyske regering forestiller sig, at der i den forbindelse skal være en kommissær, som udpeges af euro-landenes finansministre.

En sådan kommissær vil få ret til at nedlægge veto mod beslutninger, som træffes i det græske parlament om budgettet.

"På baggrund af den skuffende efterlevelse, så er Grækenland nødt til at acceptere at overdrage den budgetmæssige råderet til det europæiske niveau i en vis tidsperiode," hedder det.

Mister tålmodigheden
En græsk regeringsembedsmand siger, at han ikke er orienteret om forslaget.

Euro-landene er ved at miste tålmodigheden med Grækenland. Der er svindende tro på, at grækerne vil overholde en stram budgetdisciplin og komme sin enorme gæld til livs.

Grækenland har de seneste uger været i intense forhandlinger med private banker om at få nedskrevet sin bankgæld på mange hundred milliarder kroner.

EU vil have en aftale om Grækenlands gæld til de private banker, før det frigiver anden portion af redningspakken til grækerne. Det drejer sig om 130 milliarder euro - knap 970 milliarder kroner.