Tusinder af danske børn mishandles

Undersøgelse: 2500 børn i hver årgang udsættes for enten vold eller sexmisbrug

Danske forskere har nu påvist, at mishandlede børn som hovedregel enten udsættes for sexmisbrug eller anden fysisk/psykisk mishandling. Og der er meget lidt overlap mellem de to grupper. Børnene rammes oftest enten af incest eller tørre tæsk, sjældent begge dele. Undersøgelsen sætter for første gang et rimeligt præcist tal på antallet af mishandlede børn i en årgang. Det drejer sig om i alt cirka 2500 børn og heraf er omkring 1200 udsat for seksuel mishandling.

"Vi har kunnet påvise et tal, som er meget præcist, og vi har kunne identificere dem, der er udsat for fysisk mishandling, svær omsorgssvigt og psykologisk mishandling, hvor de systematisk udsættes for, at de bliver kritiseret og devalueret af deres forældre. Og der er næsten ikke noget overlap mellem de to grupper," siger professor Ask Elklit til TV 2 NEWS. Han er leder Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, der har lavet undersøgelsen i samarbejde med det nationale center for velfærd.

Afslører kun toppen af isbjerget
Selvom der har været mange sager for nylig, er der dog lang op til de 2500, som analysen peger på, der er. Det betyder, at der er en lang række sager, der venter på at blive afsløret.

Professoren er ikke chokeret over 2500, for det har før set meget værre ud.

"Man har ind imellem opereret med meget højere tal," fortæller han.

Holder øjne med børns adfærd
Undersøgelsen munder nu en test, der skal kunne afsløre, hvis børn er endt i enten den ene eller anden gruppe, så myndighederne kan gribe ind. Det kan bl.a. være ved at simpelthen studere børnene, og se om deres adfærd er anderledes end andre børns på samme alder.

Typisk kan børn ikke sætte ord på deres oplevelser, og det kan gøre det svært at opdage mishandling og omsorgsvigt, så længe børnene ikke ligefrem har blå mærker eller iøjnefaldende beskidt tøj på i børnehaven. Og det skal testen kunne afhjælpe. Det betyder, at pædagoger og lærere ikke i så høj grad udelukkende behøver at forlade sig på mavefornemmelser, når de skal vurdere om, der skal rejses en sag, men kan bruge en videnskabelig udviklet metode som en hjælp.

Ask Elklit siger, at man på under en time, vil kunne få vished om, hvorvidt myndighederne bør gå videre med sagen.

Den nye test ventes klar i løbet af foråret.