De møder dronningen på rådhuset

Hendes Majestæt Dronningen

Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Hans Kongelige Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie

Hans Majestæt Kong Konstantin

Hans Højhed Prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Frk. Carina Axelsson

Hendes Højhed Prinsesse Alexandra zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Greve Jefferson-Friedrich von Pfeil

Hendes Højhed Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

Hr. Alexander Johannsmann

His Royal Highness Crown Prince Pavlos

Her Royal Highness Crown Princess Marie-Chantal

Her Royal Highness Princess Theodora

His Royal Highness Prince Philippos

Udenlandske kongelige og statsoverhoveder

Hans Majestæt Kongen af Sverige

Hendes Majestæt Dronningen af Sverige

Hans Majestæt Kongen af Norge

Hendes Majestæt Dronningen af Norge

Hans Excellence Islands Præsident

Fru Dorrit Moussaieff

Øvrig familie

Monsieur Thomas Beauvillain

Mie Beauvillian

Hoffet

Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup

Kammerherreinde Ullerup

Kabinetssekretær, ordenssekretær, kammerherre Henning Fode

Kammerherreinde Fode

Hofdame, oberstinde Annette de Scheel

Oberst Lennart de Scheel

Hofdame Ane Vibeke Foss

Hofdame Annelise Wern

Hofdame, kammerherreinde, grevinde Jytte Krag-Juel-Vind-Frijs

Kammerherre, hofjægermester, greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs

Ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen-Olsen

Kammerherreinde Eugen-Olsen

Adjudantstabschef, oberst, kammerherre Henning Brøchmann Larsen

Kammerherreinde Brøchmann Larsen

Sekretariatschef, kammerherre, oberst Mogens Christensen

Kammerherreinde Christensen

Økonomichef, kammerherre Søren Weiskopf Kruse

Kammerherreinde Weiskopf Kruse

Kontorchef Bjarne Erbo Grønfeldt

Fr. Henriette Fenger Grønfeldt

Kontorchef Astrid Agerholm Ruge

Hr. Nicolai Ruge

Kommunikationschef Lene Balleby

Hr. Erik Brink Andersen

Sekretariatsfuldmægtig Olivier Lesenecal

Fr. Birte Zeuthen

Adjudant, major Gorm M. Larsen

Adjudant for H.K.H. Prinsgemalen, Ole B. Pedersen

Hofchef, kammerherre Christian Schønau

Kammerherreinde Schønau

Hofdame for H.K.H. Kronprinsessen Caroline E. Heering

Oberstløjtnant Peter Heering

Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Kronprinsesen Tanja Kjærsgaard Doky

Hr. Chris Minh Doky

Privatsekretær Morten Roland Hansen

Fr. Charlotte Søeborg Ohlsen

Privatsekretær, kammerherre, oberst Kurt Bache

Kammerherreinde Bache

Hofdame, privatsekretær for H.K.H. Prinsesse Marie Britt Siesbye

Hr. Oscar Davidsen Siesbye

Privatsekretær, kammerherre, generalmajor Gustav Grüner

Kammerherreinde Grüner

Hofdame for H.K.H. Prinsesse Benedikte Kristina Treschow

Fhv. adjudant, kommandørkaptajn Lars G. Christensen

Fhv. adjudant, major Henrik Ehlers Kragh

Fhv. adjudant, orlogskaptjan Bjarne Claus Breschel

Fhv. adjudant, major Michael E. Schwaner

Repræsentanter

Statsminister Helle Thorning-Schmidt

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager

Viceprotokolchef for Udenrigsministeriet Annette Larsen

Doyen for Diplomatisk Korps Martha Bárcena Coqui

Formand for Corps Consulaire Fritz H. Schur

Rektor ved Københavns Universitet Ralf Hemmingsen

Københavns Biskop Peter Skov-Jakobsen

Politidirektør ved Københavns Politi Johan Reimann

Samarbejdspartnere

Adm. Direktør for Wonderful Copenhagen Lars Bernhard Jørgensen

Direktør for Tivoli Lars Liebst

Borgerrepræsentanter 2011

Borgerrepræsentant Allan Ahmad

Borgmester KFF Pia Allerslev

Borgerrepræsentant Leslie Arentoft

Borgerrepræsentant Muhammad Aslam

Borgmester TMF Ayfer Baykal

Borgerrepræsentant Pernille Gaarde Bendix

Borgerrepræsentant Anette Holst Christensen

1. næstformand for BR/Gruppeformand Jesper Christensen

Christensen, Jens Kjær

Gruppeformand Carl Christian Ebbesen

Borgerrepræsentant Stig Ekman

Borgerrepræsentant Henrik Appel Esbensen

Borgerrepræsentant Signe Goldmann

Borgerrepræsentant Jakob Hougaard

Overborgmester Frank Jensen

Borgerrepræsentant Kasper Johansen

Borgerrepræsentant Morten Kabell

Borgerrepræsentant Cecilia Lonning

2. næstformand for BR/Gruppeformand Mogens Lønborg

Gruppeformand Klaus Mygind

Borgerrepræsentant Susanne Møller

Borgerrepræsentant Jakob Næsager

Borgerrepræsentant Lars Aslan Rasmussen

Borgerrepræsentant Finn Rudaizky

Borgerrepræsentant Marialise Rømer

Borgerrepræsentant Ikram Sarwar

Borgerrepræsentant Trine Schaltz

Borgerrepræsentant Birthe Skaarup

Borgerrepræsentant Karin Storgaard

Borgerrepræsentant, højesteretspræsident Børge Dahl

Gruppeformand Jaleh Tavakoli

Borgerrepræsentant Peter Thiele

Borgmester SUF Nina Thomsen

Borgmester BUF Anne Vang

Borgerrepræsentant Heidi Wang

Borgerrepræsentant Lars Weiss

Borgerrepræsentant Margrethe Wivel

Borgerrepræsentant Taner Yilmaz

Borgerrepræsentant Sisse Marie Berendt Welling

Adm. Dir. Økonomiforvaltningen

Adm. Direktør Claus Juhl

Direktør Bjarne Winge

Direktør Anne Skovbro

BR Sekretariat

Sekretariatschef for BR Sekretariat Flemming Dubgaard Hansen

Fhv. Borgerrepræsentanter

Fhv. overborgmester Hellen Hedemann

Fhv. formand Knud-Erik Zirsen

Fhv. formand Martin Günther

Fhv- formand Bodil Jensen

Fhv. overborgmester Ritt Bjerregaard

Fhv- overborgmester Jens Kramer Mikkelsen

Adm. Dir. Københavns Kommune

Adm. Direktør Morten Binder

Adm. Direktør Carsten Haurum

Adm. Direktør Anette Laigaard

Adm. Direktør Else Sommer

Københavns Kommune

Næstformand Merette Andersen

Adm. Direktør for Intern Revision Jan Gundersen

Beredskabschef for Kbhs. Brandvæsen Jakob V. Hammer Andersen

Direktør for Borgerservice Thomas Jakobsen

Særlig rådgiver for Center for Sikker by Per Wagner Kurt Larsen

Direktør Jens Elmelund

Presse

Formand for Det Danske Publicitsklub Sisse Ewald

OB Sekretariat

Sekretariatschef Michael Baunsgaard Schreiber

Personlig assistent Yvonne Schantz

Stedfortrædere BR

Borgerrepræsentant Marianne Fosberg

Borgerrepræsentant Mia Nyegaard

Wonderful Copenhagen

Advokat Torben Ingemann Hansen

Direktør for Københavns City Center Jan Michael Hansen

Komponist Anders Koppel

Ulla Koppel

Tekstforfatter Niels Brunse

Nila Parly

Operasanger Anne Margrethe Dahl

Direktør for Wonderful Copenhagen Martin Bender

Copenhagen Goodwill Ambassadør Caroline Arends

Oberst, chef for Den Kongelige Livgarde Lasse Haarkjær

Adm. Dir. for Metroseslkabet Henrik Plougmann Olsen

Bestyrelsesformand for Metroselskabet Henning Christophersen

Bestyrelsesformand for By & Havn Carsten Koch

Advokat Søren Jenstrup

Højesteretsdommer Jon Stokholm

Direktør Søren Karre-Andersen

Komponist Stig Nordestgaard

Lene Dyrehauge

Direktør Gert Kjeldsen