Det har staten tjent på Nordsø-aftale

16x9

Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og De Radikale indgik den 29. september 2003 en aftale om at udvinde olie- og gas fra Nordsøen, som betyder at A.P. Møller - Mærsk har eneret frem til 2042.

Staten tjente sidste år næsten 24 milliarder kroner på Nordsøaftalen, men er gået glip af 75 milliarder de seneste år.

* Staten fik 23,7 milliarder kroner i skatter og afgifter fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Det svarer til 61 procent af det samlede overskud fra olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen.

* Selvom olieproduktionen bliver mindre i de næste fem år, forventer staten større indtægter på 23 til 30 milliarder kroner på grund af de stigende oliepriser.

* Ifølge tænketanken Concito er Danmark gået glip af 75 milliarder kroner, siden den nuværende aftale blev indgået i 2003. Det skyldes de høje oliepriser, som betyder, at statens årlige tab er oppe på 10 milliarder kroner.

Aftalen fra 2003 indebærer desuden:

* At staten indtræder i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) fra juli 2012 med en andel på 20 procent. DUC omfatter ud over A.P. Møller - Mærsk, Shell Olie- og Gasudvinding Danmark og Chevron Denmark. I perioden indtil 2012 betaler DUC 20 procent af overskuddet.

* Der er en rørledningsafgift på fem procent, som afskaffes i 2012.

* Kulbrintefradraget er på 30 procent for nye investeringer, mens kulbrinteskattesatsen er på 52 procent

* I sin tid vurderedes det, at aftalen ville betyde, at statens andel af overskuddet vil være på 61 procent i gennemsnit.

* Der er desuden indgået en aftale om kompensation, såfremt vilkårene for den gældende aftale ændres så den forringer de økonomiske vilkår for DUC.

Kilde: Energistyrelsen