Japan-skælv har forkortet døgnet

16x9
Jordens akse Foto:

Jordskælvet har flyttet Japan tætter på USA, forskudt Jordens akse og fået Jorden til at snurre hurtigere rundt

Det kraftige jordskælv i Japan i sidste uge har haft store synlige konsekvenser for det japanske samfund. Men jordskælvet, der målte 9,0 på richterskalaen, har også haft store konsekvenser for Jorden, selv om de ikke umiddelbart kan ses eller mærkes.

Japan er rykket tættere på USA
Jordskælvet har flyttet den plade, som Japan ligger på, lidt mod øst. Man kan sige at Japan er blevet lidt bredere og området omkring skælvets epicenter har faktisk rykket sig med 2,4 meter tættere mod USA. Det er en proces der normalt foregår med nogle få centimeter om året.

Jordens akse har rykket sig
Skælvet har også påvirket Jordens akse og flyttet den såkaldte figur-akse med 16 - 17 centimeter.

Jordens rotations-akse, altså den akse som går fra nord- til sydpolen, hvorom Jorden snurrer rundt, har altså ikke flyttet sig.

Figur-aksen angiver Jordens vinkel i forhold til Solen, og den er med til at bestemme årstiderne på Jorden. Altså hvornår og hvor længe det for eksempel er sommer på den nordlige halvkugle.

Forskydningen på de 16-17 centimeter betyder at Danmark i teorien er rykket en lille bitte smule tættere på ækvator. Men det er langt fra nok til at det vil kunne mærkes som en længere og varmere somre.

Forskydningen af figur-aksen har langt større effekt på præcisions-GPS, og alle målinger foretaget med GPS skal nu justeres med 10 - 20 centimeter.

Døgnet er blevet kortere.
Jordskælvet i Japan er opstået fordi den ene tektoniske plade er gledet ind over den anden, som dermed er blevet presset ned mod Jorden midte. Dermed er Jorden begyndt at snurre hurtigere rundt om sig selv og døgnet er blevet forkortet med 1,8 mikrosekund.

Processen kan sammenlignes med en skøjteløber der laver en piruette. Når armene trækkes tættere til kroppen vil skøjteløberen snurre hurtigere rundt. Du kan også selv lave forsøget. Sæt dig på en kontorstol og drej rundt med armene strakt ud. Så snart du trækker armene ind til kroppen øges farten.

Også jordskælvet, der ramt Chile sidste år, fik Jorden til at dreje hurtigere og kortede døgnet med 1,26 mikrosekund. Jordskælvet ved Sumatra i 2004 var så kraftigt at det kortede døgnet med 6,8 mikrosekunder.

"Nu er det ikke sådan at Jorden snurrer hurtigere og hurtigere rundt," forklarer Per Knudsen der er geodæt ved DTU-Space i København.

"I den mellemliggende periode mellem to store jordskælv bliver enorme masser langsomt hævet væk fra Jordens centrum i spændingsfelterne mellem de tektoniske plader. Det betyder at Jorden snurrer lidt langsommere og balancen genoprettes," siger Per Knudsen.