­Danskernes bankbøger bugner

16x9

Opgørelse viser, at hver dansker har stort beløb på almindelige bankkonti

Danskerne sætter flere og flere penge ind på deres konti i bankerne.

På et år har hver eneste dansker i gennemsnit sat 2000 kroner mere ind på bankbogen. Det viser nye tal fra Danmarks Nationalbank.

"Det er ikke mærkeligt i betragtning af, hvor alvorlig en krise, vi har været igennem. Rigtig mange har valgt at polstre økonomien, så der var noget at stå imod med, hvis man for eksempel skulle blive arbejdsløs", siger privatøkonom i Danske Bank, Las Olsen.

Når det overhovedet kan lade sig gøre, at danskerne fortsætter med at polstre sig, skyldes det blandt andet, at danskernes indkomster er steget.

"Under krisen er vores disponible indkomst steget samtidig med, at vores forbrug er faldet, og vi er blevet ved med at optage flere realkreditlån. Resultatet har været en betydelig stigning i bankindeståender", forklarer Las Olsen.

178.000 på kontoen
Hver eneste dansker har i gennemsnit 178.000 kroner stående på kontoen.Danskerne havde nemlig i alt 772,7 milliarder kroner stående som indlån i banker og andre finansielle selskaber ved udgangen af januar, viser tallene fra Danmarks Nationalbank.

Selvom der i dag står flere penge på kontoen end for et år siden, så er der faktisk tale om et lille fald i danskernes indestående på bankkonti på månedsbasis. Fra december til januar faldt danskernes indestående med 7,7 milliarder kroner.

"Korrigeret for sæsonudsving svarer det til et fald på 0,9 procent, og det er det første betydelige fald, vi har set siden 2008", siger Las Olsen.