Guide: Sådan kan du se din egen journal

På nettet kan du se om du har de hemmelige koder i din journal

Du har mulighed for at se din egen hospitalsjournal. Det kan du blandt andet gøre på nettet.

Se din hospitalsjournal på nettet
Siden 2005 har du kunnet se en oversigt over dine sygehusbehandlinger og siden 2007 har borgere kunne læse med i sin egen sygehusjournal på hjemmesiden www.sundhed.dk.

Her findes informationer om dit behandlingsforløb på hospitalerne. I e-journalen, som den kaldes, kan der deles oplysninger mellem dig, din egen læge og hospitalet.

For at se din journal, så gør følgende:

  • Gå ind på www.sundhed.dk.dk
  • Log dig på via NemID eller Digital Signatur
  • Se dine personlige oplysninger

Hvem har adgang til e-journal?
Hvis du har NemID eller Digital Signatur kan du se dine egne oplysninger. Du kan ikke se andres journaloplysninger.

Oplysningerne har en forsinkelse på 14 dage. Det skyldes, at lægerne skal have mulighed for at nå at orientere patienten om en evt. kritisk sygdom.

Du kan også få aktindsigt i din egen journal ved at søge om aktindsigt på den afdeling, hvor du er blevet behandlet.

Det er kun personer over 15 år, der har adgang til deres e-journal. Man får nemlig først NemID eller Digital Signatur, når man fylder 15. Forældre kan ikke se deres børns journal i e-journal.

Din læge og andre udvalgte personer i sundhedsvæsenet har som udgangspunkt adgang til oplysningerne i din e-journal. Men du har mulighed for at frabede dig, at sundhedspersonale indhenter oplysninger via e-journal. Det er sundhedspersonernes ansvar, at de har ret til at indhente oplysninger fra din e-journal. Det står i Sundhedsloven og Patientrettighedsloven.

Hvis en ansat i sundhedsvæsenet åbner din journal, kan det ses under "Min log" på sundhed.dk. Hvis regionen via stikprøver opdager, at en sundhedsansat ikke har dig i behandling, men alligevel åbner din journal, vil du blive orienteret om opslaget i et brev.

På sundhed.dk kan du bl.a. også:

  • Læse oplysninger om de lægemidler, man er i behandling med.
  • Ændre dine oplysninger i donorregistret
  • Oprette eller ændre livstestamente

Aktindsigt i din egen journal
Du har som udgangspunkt ret til at se alt, hvad der er skrevet ind i din sygehusjournal efter 1. januar 1987.

En sundhedsperson skal - hvis du ønsker det - hjælpe med at forklare indholdet af journalen.

Du har også ret til aktindsigt i journalen hos din privatpraktiserende læge. Aktindsigten gælder for oplysninger, der er skrevet i elektroniske journaler efter 1. april 1988 og manuelt førte journaler efter 1. januar 1994.

Afslag på aktindsigt gives kun i sjældne tilfælde. Der skal være meget tunge argumenter for at afvise en aktindsigt.

Kilde:www.sundhed.dk