Tre Gellerup-blokke skal rives ned

Flere beboere er imod nedrivning af boligblokke i Gellerup

I dag besluttes det, hvilke blokke, der skal rives ned i Gellerup i Århus.

Den politiske styregruppe i Århus er lige nu i gang med forhandligner på Rådhuset. Styregruppen består af rådmænd og byrådsmedlemmer i Århus kommune og repræsentanter fra Brabrand Boligforening.

Sammen skal de blive enige om udformningen af helhedsplanen for Gellerup, blandt andet for for hvilke af de tre aftalte boligblokke skal rives ned i området.

Boligblokkene kan nemlig komme til at ligge i vejen for den byplanlægning, man lige nu forhandler om på Rådhuset.

Ideen med helhedsplanen er at integrere bydelen Gellerup mere med resten af Århus. Det skal blandt andet være butikker og flere kulturtilbud i Gellerup.