Velfærd: Ophold efter blot to år

16x9

Bestå en integrationseksamen og få en permanent opholdstilladelse efter blot to år. Det tilbud ønsker Velfærdskom­missionen at give nye indvandrere.

Eksamen er bestået, når indvandreren eksempelvis har haft ordinært arbejde i to år og har bestået en prøve i dansk eller engelsk.

Med eksamensbeviset og den nye perma­nente opholdstilladelse i hånden skal man også have ret til kontanthjælp i stedet for starthjælp, foreslår Velfærdskommissionen.

Og modsat: Uden en integrationseksamen opnår man ikke rettighederne - uanset hvor længe man har opholdt sig i Danmark.

I dag tager det som regel syv år, før en indvandrer kan skifte den midlertidige opholdstilladelse ud med en permanent.

Desuden skal der stilles en bankgaranti på 50.000 kroner i syv år, hvis ægtefællen ønskes med ind i landet.