Mikkelsen blæser til ny kulturkamp

16x9

Nu gælder det for kulturminister Brian Mikkelsens (K) ikke længere de kultur­radikale:

"Midt i vores land er der ved at ud­vikle sig et parallelsamfund, hvor mi­noriteter praktiserer deres middel­alderlige normer og udemokratiske tan­kegange. Det kan og skal vi ikke accep­tere", siger kulturministeren på sit partis landsråd.
Man bliver lidt trist til mode over, at landets kulturminister ræsonnerer på så lavt et niveau, siger chefredak­tør Tøger Seidenfaden, Politiken, til TV 2/NYHEDERNE.

Den fundamentalisme vi kender fra visse islamiske kredse, er et fænomen, der er opstået i det 19. århundrede og har vokset sig stor i det 20. århundrede - altså flere hundrede år efter middelalderen, påpeger Seidenfaden.

Man bliver, når kulturministeren åbner en krig mod nok det mest sårbare mindretal i vort samfund, mener chefredaktøren og påpeger, at der er kritik af fundamentalistisk islam i alle medier hver dag.

Den største trussel mod dansk kultur er ikke truet af fundamentalismen, anfører han.