Dansker taget i FBIs pirataktion

En dansker blev anholdt i forbindelse med en storstilet FBI-aktion mod pirat­kopiering.

Det amerikanske forbundspolitis aktion hedder "Operation Site Down" og blev indledt onsdag i ti lande, bl.a. Cana­da, Israel, Tyskland, USA og altså og­så Danmark. Den danske anholdte er an­sat ved en større it-virksomhed på Fre­deriksberg, oplyser politiet på Frede­riksberg. Mindst fire personer er an­holdt på verdensplan.

Aktionen skal standse de kriminelle or­ganisationer, der ulovligt distribue­rer og udveksler programmer, musik, film og spil. Det oplyser det ameri­kanske justitsministerium.

Det er især illegal kopiering af nye film og computerprogrammer som eks. vis Adobe Photoshop, FBI-aktionen skal standse.