Ministerattentat et dilemma for venstrefløjen

16x9

Kan man på sam-me tid for-døm-me minis-ter-atten-ta-tet og kæde det sam-men med rege-rin-gens flygt-ninge-politik?

Ugens altoverskyggende begivenhed i Danmark var brandattentatet mod integrationsminister Rikke Hvilshøjs bil natten til onsdag.

Fordømmelsen kom prompte fra hele det politiske spektrum.

Men - og der var nemlig et men - mange bemærkede samtidig, at den danske flygtningepolitik kunne være en del af forklaringen på angrebet.

Men kan man det?

Kan man på samme tid fordømme et voldeligt anslag og kæde det sammen med en ført politik?

Kan man kort sagt prøve at forstå, at forklare, uden indirekte at komme til at forsvare?