Undersøger omfang af racistisk kriminalitet

16x9
Lene Espersen/Oppfeldt Foto:

Minister lover EL at undersøge omfang af racistiske overfald


Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil undersøge, om landets politikredse i tilstrækkelig grad er opmærksomme på at indberette racistiske eller religiøse overfald til tjenesten.

"Det er Politiets Efterretningstjenestes vurdering, at det er meget usikkert, om de indberettede tal er dækkende for det faktiske antal racistisk begrundede kriminelle forhold," skriver justitsminister Lene Espersen (K) i en række svar til Enhedslistens integrationsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr.


PET modtog således 32 indberetninger i 2004 mod 53 i 2003 og 65 i 2002 - mens der var hele 95 indberetninger i 2001.

Politikredsene har siden 1992 skulle indberette overfald, der kan tænkes at have racistisk baggrund og som er rettet mod udlændinge.

En ordning som i 2001 blev udvidet til at også at omfatte mulige religiøse overfald - og uanset om overgrebene er mod en person eller interesse af dansk eller udenlandsk herkomst.

Alligevel toppede antallet af indberetninger med 166 i 1993.

Repræsentanter for de etniske mindretal i Danmark og Dokumentations­ og Rådgivningscentret om Racediskrimination har kritiseret politikredsene for at være for tilbageholdne med at indberette racistiske eller religiøse overfald.

De mener, at der er kommet flere racistiske overfald siden terrorangrebene i USA den 11. september 2001.


Lene Espersen skriver, at PET i løbet af i år vil undersøge, om "der er forhold i forbindelse med ordningen, der kan justeres, så det bliver muligt bedre at opfange et eventuelt mørketal".

Senest er ni personer blevet sigtet - og én varetægtsfængslet - efter overfald mod en somalisk familie i Langeskov på Fyn