Danske rådyr ramt af pestivirus

Danmarks Fødevareforskning har fundet en såkaldt pestivirus i 10 danske rådyr. Virusset ser ud til at være af en hidtil ukendt type, som ikke tidligere er set hos rådyr i Danmark.

Sygdommen er før fundet hos mindst 14 forskellige arter af hjorte i andre lande blandt andet i Tyskland. De 10 danske dyr var afmagrede og havde symp­tomer på diarré. Ifølge dyrlæge Anne Sofie Hammer fra Danmarks Fødevare­forskning er det for tidligt at afgø­re, om sygdommen kan relateres direkte til den øgede dødelighed blandt rådyr på Fyn og i nogle egne af Jylland.

Anne Sofie Hammer betegner virusset som "et interessant fund", men det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad det kan betyde for rådyrene på længere sigt, mener dyrlægen.

"Vi har ikke set det før, og vi kan ikke sige med sikkerhed, om det er årsag til de problemer, der har været," siger hun.