Dansker måtte opgive på Everest

16x9

Danske Mog-ens Jen-sen måt-te op-gi-ve at be-sti-ge Mount Eve-rest pga. vand i lung-er-ne

Hans mål var at plante FN-flaget på verdens højeste bjerg for at markere, at det er 60 år siden, FN's menneske­rettighedsdeklaration blev tiltrådt.

Men i 7700 meters højde måtte han give op og vende om, da et pludseligt omslag i vejret med temperaturer ned på minus 30 grader betød, at Mogens Jensen begyndte at få vand i lungerne

Mogens Jensen blev kendt verden over, da Discovery Channel i 2006 fulgte hans forsøg på som den første astmatik­er nogensinde at nå Mount Everest uden brug af kunstig ilt.

Han måtte opgive blot 350 meter fra toppen. Men i 2007 lykkedes det dog med brug af kunstig ilt.