S: Mere magt til Europa-Parlament

16x9

S_kan-di-dat fo-re-slår, at EU_-Par-la-ment skal kun-ne frem-læg-ge lov-for-slag

Socialdemokratiets spidskandidat til Europa-Parlamentet - Dan Jørgensen - vil have mere magt til Europa-Parla­mentet. Han vil derfor foreslå, at Par­lamentet skal kunne fremlægge lovfor­slag - noget som EU­-Kommissionen i dag ellers har eneret på:

"Europa-Parlamentet er det eneste sted, hvor der sidder direkte folke­valgte politikere i EU. Derfor er det lidt vanvittigt, at Parlamentet ikke kan fremlægge lovforslag - det svarer til, at Folketinget ikke må fremlægge lovforslag," siger han til nyhederne.tv2.dk.

Parlament kan underskrive erklæring
Men netop fordi EU-Parlamentet ikke kan fremlægge lovforslag, skal et forslag først gennem enten Kommissionen eller Ministerrådet, som så skal tage sagen op.

Hvis det ikke sker, kan et flertal af parlamentsmedlemmerne underskrive en erklæring. Det har Parlamentet gjort tidligere i forbindelse med blandt andet forbud mod lange dyretransporter eller forbud mod salg af sælskind.