Dagens kandidat: Erik Bach

16x9

Erik Back fra Ju-ni-be-væg-el-sen: EU an-gri-ber den dan-ske vel-færds-mo-del

Navn: Erik Bach.
Opstillet for: JuniBevægelsen.
Nummer på listen: 4 (men kandidaterne er sideordnede).
Alder: 49 år.

Beskæftigelse: Togfører.

Hvad er det bedste ved EU?: Det bedste er samarbejdet i Europa, som man skal bruge til blandt andet at løse klimaproblemerne.

Hvad er det værste ved EU?: Det er den fortsatte markedsgørelse af infrastruktur og kerneområder inden for velfærden som sundhed og uddannelse. Det betyder dermed et angreb på vores velfærdsmodel, som bygger på lige fri og gratis adgang til velfærdsydelser.