Vi sparer på medicinen og dør før

16x9

Medicin er dyrt i Danmark. Så vi sparer på den, og dør før

Danskerne skal betale mere for medicin end befolkningen i de andre nordiske lande. Derfor køber vi mindre, og derfor dør vi før vores nordiske naboer, mener lægemiddelindustriens (LIF) formand, Karin Verland. Hun placerer skylden hos politikerne. Lars Løkke Rasmussen afviser kritikken.

"Vi har ingen sundhedspolitik i Danmark. Det, politikerne kalder sundhedspolitik, er ren finanspolitik," sagde Karin Verland på lægemiddelindustriforeningens ordinære generalforsamling.

Hun mener, at det lave medinforbrug, kombineret med en meget høj egenbetaling for medicin, er dyr og måske endda uansvarlig sundhedspolitk.

Sparer på sundheden

Danmark er det land i Norden, der bruger færrest penge på offentlige sundhedsudgifter.

Karin Verland henviste til flere eksempler på, at Lægemiddelstyrelsen ikke godkender offentlige tilskud til ny medicin, fordi man skal overholde regeringens budget.

Derudover gav Lægemiddelstyrelsen i 2003 afslag på ca. 8000 ansøgninger om medicintilskud. Det svarer til, at der blev givet afslag på i alt 9,4 pct. af det samlede antal ansøgninger.

Alvorlige konsekvenser

Og det er netop en af forklaringerne på Danmarks lave medicinforbrug, hvis man skal tro Karin Verland. Det er for dyrt. Og det kan få alvorlige konsekvenser, at danskerne er undermedicinerede.

"Det fører til, at folk både bliver mere syge, og endda mere alvorligt syge," udtalte hun på. Og i sidste ende betyder det, at vi dør tidligere.

Det er ifølge Verland et kortsigtet perspektiv, da det med tiden vil blive endnu dyrere for Danmark med underbehandlede borgere, end det vil være at medicinere dem rigtigt i første omgang.

Lars Løkke Rasmussen afviser kritikken

"Når jeg hører, at LIF og Karin Verland beskylder os for ikke at have nogen sundhedspolitik, så må jeg sige, at det gør mig lidt oprørt. Vi investerer massivt penge i sundhedsområdet i disse år," sagde sundhedsministeren til TV2/NYHEDERNE tirsdag aften.

Han mener, at udgifterne på medicin er faldende, fordi der er nogle dyre patenter, der er udløbet, og medicinen dermed er blevet billigere.

"Det burde vi glæde os over," sagde Lars Løkke Rasmussen.

Sundhedsministeren henviste desuden til, at lægemiddelindustrien i bund og grund er købmænd, og at de nok kom med udspillet nu, da omsætningen på medicin er faldende på grund af de billigere priser.

Mere medicin og længere levetid i Sverige

Sammenligner man Danmark med f.eks. Sverige antages det, at befolkningerne minder meget om hinanden rent helbredsmæssigt.

Alligevel bruger svenskerne 40 pct. mere på medicin og lever i gennemsnit 2,7 år mere end os. Den markante behandlingsforskel kan derfor virke overraskende.

Ifølge NOMESCO, som er samarbejdsorganisationen for de nordiske sundhedsstyrelser, kan det bl.a. skyldes "forskellige traditioner for receptudstedelse."