OECD: København halter bagefter

16x9
Forskning Foto:

Europæiske stor-byer overhaler Købehavn, når det kommer til forsk-ning, veluddannet arbejdskraft og økonomisk vækst

København og resten af hovedstads­regionen halter langt efter mange af de europæiske storbyer, som Danmarks hovedstad konkurrerer med. Det fremgår ifølge Berlingske Tidende af en omfat­tende analyse af hovedstadens aktuel­le, internationale position, som Orga­nisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, OECD, fremlægger i dag.

Både når det gælder økonomisk vækst, tiltrækning af veluddannet arbejds­kraft samt forskning og innovation, går det i hovedstads­regionen langsommere end i for eksempel Stockholm, Oslo og Helsinki.

Satse mere målrettet
Med baggrund i de seneste års beskedne økonomiske vækst opfordrer OECD's økonomer regeringen til at udarbejde en samlet plan for hovedstadsområdet.

Ifølge OECD bør regeringen satse mere målrettet på uddannelse, markant forbedring af infrastrukturen, øge antallet af boliger og styrke integrationen.

Derudover skal både regering, Region Hovedstaden og kommunerne gå sammen om en strategi for, hvordan virksomheder og uddannelsesinstitutioner i fællesskab kan blive bedre til at udvikle ny viden, så København bliver mere attraktiv for både virksomheder og borgere.

Københavns overborgmester, Ritt Bjerregaard (S), erkender, at København er på en forkert kurs, og kræver at regeringstoppen sætter sig i spidsen for en national handlingsplan for hovedstadsområdet.

Vækstpakke
En strategi for hovedstaden kan være en del af en større vækstpakke, siger overborgmesteren og understreger, at vækst i København betyder vækst i hele landet.


Når der skabes 100 nye job i hoved­stadsområdet, skaber det indirekte 20 nye job et andet sted i landet, mens der kun kommer syv nye job i hovedstadsområdet for hver 100 job i resten af landet, konkluderer OECD's rapport.

Afviser kritik
Venstres kommunalordfører, Erling Bonnesen, afviser OECD's kritik. Regeringen har igangsat en række initiativer, der vil sikre Danmarks og hovedstadsområdets konkurrenceevne i fremtiden, mener han.

"Vi har danmarkshistoriens største trafikplan på vej, som handler om mobilitet. Vi har de største investeringer på uddannelsessiden, hvor universiteter, forskning og innovation er højt prioriteret. Og snart kommer skattekommissionen, som blandt andet skal gøre det attraktivt at gøre en ekstra indsats," siger han til Berlingske Tidende.