Finanskrisen: 1930'erne og nu

16x9

Fi-nans-kri-sen an-no 2008 er den værs-te sid-en 1930'er-ne, men der er væs-ent-li-ge for-skel-le på den-gang og nu

Finanskrisen i 00'erne er den værste siden bankkrakket på Wall Street i 1929, men der er væsentlige forskelle på dengang og nu

Af Natali Braagaard

"Hele USA's økonomi er i fare - millioner af amerikanere kan miste deres jobs."

Sådan har den amerikanske præsident, George W. Bush sagt om finanskrisen, der ruller i USA og i resten af verden - for ligesom det var tilfældet i 1930'erne spreder en amerikansk finanskrise ringe i vandet.

Krisen i 1930'erne - kort fortalt
Den 29. oktober 1929 faldt aktierne på New Yorks børs så dramatisk, at flere forretningsfolk efterfølgende begik selvmord, fordi deres formue på få minutter var forvandlet til værdiløst papir.

Resultatet af krakket i 1929 var, at fabrikker lukkede, folk mistede deres arbejde og måtte gå fra hus og hjem.

USA var på tidspunkt verdens førende økonomi og den største udlåner til udlandet, men på grund af krakket smækkede den amerikanske stat pengekassen i. Samtidig havde amerikanerne ikke råd til at købe importerede varer fra for eksempel Europa, ligesom man satte tolden på importerede varer op og hovedsageligt investerede i hjemlandet.

Dermed spredte den amerikanske krise sig til resten af verden - og over hele kloden var der udbredt arbejdsløshed og fattigdom i starten af 1930'erne. I Tyskland steg arbejdsløsheden for eksempel fra 10 til 44 procent.

Økonomisk opsving
En økonomisk afmatning følger som regel altid i kølvandet på et økonomisk boom.

Det var tilfældet i 1920'erne, og det har været tilfældet i 00'erne, hvor økonomien i flere år har braget derudad, og der har været en general optimisme med hensyn til den økonomiske udvikling - nøjagtig ligesom i 1920'erne.

Men selv om der konstant bliver draget paralleller til finanskrisen i 1930'erne, er der én betydelig forskel på dengang og nu.

Finanskrisen i 1930'erne udviklede sig nemlig til en krise i økonomien som helhed, og det kommer ifølge formanden for det Økonomiske Råd og professor i økonomi ved Københavns Universitet - Peter Birch Sørensen - ikke til at ske denne her gang:

"Denne finanskrise er den værste siden finanskrisen i 1930'erne, men man skal dumme selv helt usandsynligt meget, hvis den udvikler sig til en generel økonomisk krise - og selv hvis man dummer sig, så har vi i dag nogle automatiske stabilisatorer, der modvirker en økonomisk krise," siger Peter Birch Sørensen til nyhederne.tv2.dk.

Der er ingen tvivl om, at man har lært af de fejl, man begik dengang, mener han.

Man havde ikke en indskyderfond
Peter Birch Sørensen fremhæver blandt andet, at man lavede en række katastrofale fejl i den økonomiske politik, som forstærkede finanskrisen:

"Der var banker, der havde lånt ud til aktiespekulanter, og da spekulanterne ikke kunne betale lånene tilbage, medførte det frygt hos den almene amerikaner, hvilket førte til et run på bankerne. Lidt ligesom i dag, men forskellen er, at dengang havde man ikke en indskydergarantifond," siger Peter Birch Sørensen.

Vigtigheden af en indskydergarantifond bliver understreget af, at EU-landene netop er blevet enige om at øge den minimale indskydergaranti til 50.000 euro (cirka 370.000 kroner).

"Vi har redskaberne"
Han mener, at vi i dag har de redskaber, der skal til for at undgå en lignende krise:

"Vi har en meget større offentlig sektor, der virker stabiliserende, og centralbankerne er meget mere aktive i dag, end de var dengang."

Derudover er der i dag en række internationale organisationer, der skal forhindre, at lande beskytter egne industrier mod udenlandsk konkurrence ved for eksempel at hæve tolden, som det var tilfældet i USA i 1930'erne.

Frihandlens vogtere hedder i dag World Trade Organisation (WTO) og i Europa: Den Europæiske Union.

"Vi har ikke lært nok"
Selv om der - ifølge Peter Birch Sørensen - ikke er tale om, at 00'ernes finanskrise udvikler sig som finanskrisen i 1930'erne, så har man ikke lært nok fra tidligere tiders finanskriser:

"Med jævne mellemrum oplever man de her bølger med overdreven optimisme, hvor investorer kaster sig ud i risikable projekter - man glemmer at være realistisk," siger Peter Birch Sørensen.