Antal forsøgsdyr uændret i 30 år

16x9

339.000 forsøgs-dyr om året er for mange, mener Dyreværnet

I 2006 blev der anvendt næsten 339.000 dyr til forsøg i Danmark - først og fremmest rotter og mus, men også mange grise, kaniner og hunde, især beagle­hunde.

Det er et antal, der har været stort set uændret siden 1970, skriver Berlingske Tidende.

"Tallet er for højt og burde kunne re­duceres, bl.a. ved øget anvendelse af computersimuleringer og ved at undgå at gentage dyreforsøg, som allerede er udført i andre lande," siger direktør for Dyreværnet, Børge Klit Johansen.

"I den bedste af alle verdener ville man slet ikke bruge forsøgsdyr, men desværre bliver vi nok nødt til i endnu en årrække at acceptere en vis anvendelse af forsøgsdyr for menneskers skyld," siger han.

Få afslag
Hver eneste gang et laboratorium i Danmark ønsker at iværksætte et nyt dyreforsøg, skal man indsende en ansøgning til Rådet for Dyreforsøg under Justitsministeriet. I 2006 udstedte rådet 144 tilladelser, og det hører til de absolutte sjældenheder, at man direkte afslår en ansøgning.

"I de seks år, jeg har været formand, har vi givet afslag på færre end fem ansøgninger, og når det er sket, har årsagen først og fremmest været en manglende videnskabelig begrundelse for at iværksætte forsøget," siger rådets formand, landsdommer John Lundum.

Der er med andre ord ikke givet afslag med den begrundelse, at de anvendte dyr ville blive udsat for megen lidelse. Men det skyldes først og fremmest, at de ansvarlige for dyreforsøgene er bekendt med den danske lovgivning, der bl.a. siger, at forsøgsdyr ikke må udsættes for stærk smerte eller intens lidelse.

Dyrt at anvende forsøgsdyr
John Lundum mener i øvrigt, at det "nærmest er overraskende", at der ikke er sket en stigning i antallet af anvendte forsøgsdyr herhjemme i de seneste tiår.

"I den periode har dansk bioteknologi været i voldsom vækst med øget behov for at afprøve ny medicin i forsøgsdyr. Men når det ikke har medført en stigning i anvendelsen af forsøgsdyr skyldes det, at laboratorierne især af økonomiske årsager er blevet mere tilbageholdende med at skride til forsøg med dyr. Dyreforsøg er meget kostbare," siger han.

Mange forskellige forsøg
I Danmark bliver der gjort forsøg på dyr af næsten enhver art, bortset fra aber, hvilket skyldes, at ingen har de nødvendige faciliteter til aber herhjemme. Forrige år blev der f.eks. anvendt 8.349 grise, 116 heste, 420 kvæg og 403 hunde i dyreforsøg herhjemme.

Forsøgsdyr udsættes for utallige ting. Fra dansk side kan f.eks. nævnes tilladelse til at fjerne kæber og tænder fra geder til fordel for implantater, injektion af det lammende giftstof Botox i bagbenene på mus og rotter, hvilket påfører gnaverne et væsentligt knogletab, eller indsprøjtning af kemiske stoffer i gnavere med det formål at lamme dem med en skleroselignende tilstand.

Ifølge en rapport, der er netop er offentliggjort i tidsskriftet Alternatives to Laboratory Animals, blev der i fjor anvendt ca. 115 mio. forsøgsdyr på verdensplan. I mange lande, herunder Storbritannien, har der siden 2000 været en støt stigning i antallet af anvendte forsøgsdyr.