Ti myter i trafikken - hvilke tror du på?

16x9
Cyklist i fare Foto:

Man mister sit kø-rekort, hvis man kører fuld på cykel. Læs mere om den og andre myter i trafikken her

Der findes mange regler i trafikken. Så mange, at de færreste har styr på dem alle. Nogle trafikanter opfinder sågar deres egner regler, som de følger hele livet uden det nogensinde går op for dem, at det er forkert. Derfor har krimi.tv2.dk allieret sig med Mogens Wilbert, som er vicedirektør i Rådet for Større Færdselssikkerhed. Sammen afliver vi hermed ti af de mest sejlivede trafikale myter:

1) Venstreblink i rundkørsel

Myte: Når man kører ind i en rundkørsel, skal man blinke til venstre ind til man skal ud.

Sandhed: Man skal i en rundkørsel forestille sig en vej, der går ligeud. Der ville man heller ikke køre og vise til venstre hele vejen. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke er forbudt at gøre. Det, der imidlertid er vigtigt, er, at man viser til højre inden man skal ud af hensyn til dem, der skal ind i rundkørslen.

2) Pløj dyr ned

Myte: En del trafikanter kører rundt og tror, at hvis et dyr løber ud foran bilen, så må man ikke bremse med mindre der er tale om en stor hund eller et større dyr. Små dyr under knæhøjde skal bare pløjes ned for alles sikkerhed.

Sandhed: Man både må og bør bremse og undvige, hvis et dyr løber ud foran. Der står intet i færdselsloven om, at man bare skal køre dyret ned. Det er også et etisk spørgsmål - man kører ikke bare et andet levende væsen ned.

Dog er der et lille "men" i loven.

Hvis man ved et uheld kommer til at ramme en hund eller et større dyr, og man bliver påkørt bagfra, er det den bagvedkørende der har ansvaret, fordi denne bilist så ikke har holdt nok afstand.

Hvis dyret er mindre, f.eks. en kat eller en fugl, så vil man skulle dele erstatningskravet.

3) Stiplet buslinje

Myte: Man skal køre i en fin bue uden om den stiplede linje, der markerer bussens holdeplads på en vej selv om bussen ikke holder der.

Sandhed: Så længe linjerne ikke er fuldt optrukne, er der absolut ikke nogen grund til at køre udenom. Det giver ingen mening at ligge at lave en svingmanøvre, så længe bussen ikke er der. Det er klart, at hvis der står mennesker helt uden til vejen, så kan man med fordel holde afstand ved at følge buen. Men generelt er der altså intet i vejen for at køre lige igennem.

4) Træn dine børn

Myte: Det er tilladt at træne sine børn i at køre bil på en forladt parkeringsplads

Sandhed: Det er ikke smart, for det må man ikke. Hverken på offentlig eller privat vej, hvor færdselsloven er gældende. Det giver en bøde på 5.000 kroner til personen uden kørekort og lidt mindre til den, der er har overdraget førerretten. Desuden sættes forsikringen også ud af spil.

Har man derimod en lukket vej, som går fra en gård ned til en mark er det tilladt, for der kan andre biler ikke komme ind. Derfor er færdselsloven ikke gældende.

5) Cykler mod ensretningen

Myte: Cyklister må gerne køre mod ensretningen

Sandhed: Det må cyklister ikke. De skal følge ensretningen som alle andre. Der findes dog ensrettede gader med undtagelsestavler, der tillader cyklister at cykle mod ensretningen. I de tilfælde er vejen indrettet dertil, så det ikke er forbundet med for stor fare. I andre tilfælde kan man blot stå af cyklen og trække på fortovet.

6) Spænd hunden fast

Myte: Hunden skal spændes fast i bilen

Sandhed: Det findes der ingen regler om. Det kan dog være forbundet med stor fornuft at gøre det, og der findes særlige seler til formålet. Man bør i hvert fald ikke have sin hund siddende uspændt på forsædet eller have den rendende rundt på bagsædet. Det er forbundet med for stor fare i tilfælde af et uheld.

Et godt sikkert sted for hunden er at ligge på gulvet foran passagersædet. Så ryger hunden ikke rundt i bilen, hvis man kører galt.

7) Kør for hurtigt

Myte: Man må gerne overskride hastighedsgrænsen under en overhaling

Sandhed: Det er aldrig tilladt at køre hurtigere end hastighedsbegrænsningen. Hvis ikke man kan gennemføre overhalingen inden for hastighedsbegrænsningen, så må man slet ikke på påbegynde den. Begynder bilen man vil overhale at sætte farten op, må man lade sig falde tilbage og trække ind bagved. Så er det den overhalede bil, der har gjort noget ulovligt, der vil koste et klip i kørekortet.

8) Fuld på cykel

Myte: Man mister sit kørekort, hvis man bliver taget i at køre fuld på cykel

Sandhed: Nej, det gør man ikke. Ingen handling på en cykel eller en knallert 30 kan føre til, at man mister sit kørekort. Man kan derimod få en bøde. Hvis man kører fuld på en knallert 45, som kræver kørekort, så kan man miste retten til at køre bil.

9) Kør ikke for langsomt

Myte: Der findes en bundhastighed på 80 km/t på motorvejen, som skal overholdes

Sandhed: Der findes ikke en fast bundhastighed. I færdselsloven står der, at man ikke må køre på motorvejen med urimelig og ubegrundet lav hastighed. Hvis man har problemer med sin bil og kun kan køre 30 km/t hen mod næste afkørsel, så vil det ikke være ulovligt.

Det er uhyre sjældent, hvis det da nogensinde er sket, at nogen har fået en bøde for at køre for langsomt. I de tilfælde, hvor det sker, handler det som regel om ældre bilister, der formentlig ikke er egnede til at have kørekort længere.

10) Overhaling forbudt

Myte: Man må ikke overhale, når der er fuldt optrukne linjer

Sandhed: Man må overhale lige så tosset man vil, når bare man holder sig inden for den fuldt optrukne linje. En motorcykel vil således have lettere ved at overhale i en sådan situation end en bil. Men der findes meget brede veje, hvor biler også vil kunne overhale inden for den fuldt optrukne linje.