Kirkegårdsgravere gør døden dyr

16x9

En hærskare af gravere sluger næsten halvdelen af kirkens penge

En hærskare af professionelle kirke­gårdsansatte klipper kilometervis af hække, river perlegrus og nipper blom­ster over hele landet. På landsplan i 2005 slugte udgifterne til kirkegårds­ansatte 42 procent af alle lønudgifter i de lokale kirkekasser, og udgifterne er steget på trods af, at antallet af døde er faldet, skriver Politiken.

Graverne og deres medhjælpere bliver normeret efter en opmåling af kirke­gården, som ofte foretages af graver­nes fagforening. Her gælder det, at jo flere hække, der skal klippes, desto flere gravere kan der ansættes.

"Kirkegårdene er den røde lampe, der står og blinker klarest, når vi taler om folkekirkens økonomi, for det hele er løbet løbsk på de danske kirkegårde. Vi har en situation, hvor dødsfald er faldet med 10 procent på 10 år, og alligevel er udgifterne til kirkegårdene vokset massivt", siger Kirkefondets generalsekretær, Kaj Bollmann, der har været med til at kulegrave folkekirkens økonomi for Kirkeministeriet, til Politiken.

Lokale passede gravstederne
Det er helt overvejende lønudgifterne, der har fået kirkegårdenes budget til at eksplodere.

Indtil 1970'erne blev de folkekirkelige kirkegårde overvejende passet af en lokal person, der blev aflønnet af en kirkekasse og eventuelt de pårørende.

Men siden er arbejdet i stigende grad blevet professionaliseret og organiseret i Forbundet af Kirke­ og Kirkegårdsansatte (FAKK), hvis medlemmer ansættes af de enkelte menighedsråd.

Gravere fralægger sig ansvaret
I FAKK fralægger man sig imidlertid ansvaret for de tidskrævende hække.

"Det er ikke os, men landskabsarkitekterne, der vil have mange hække", siger FAKK's formand, Jørgen Højbjerg Andersen.

De kommunale kirkegårde er i langt højere grad begyndt at tænke nyt og droppe hækkene for at spare.

Ifølge Kaj Bollmann er det f.eks. tåbeligt, at hver eneste landsbykirkegård skal have sin egen kostbare maskinpark.

"Når en graver forlanger en ny løvsuger, siger menighedsrådet bare o.k., fordi de ikke har forstand på kirkegårdsdrift. Menighedsrådene er simpelt hen i lommen på graverne", siger Kaj Bollmann til avisen.