Glistrup i glimt: En politisk provokatør er død

16x9

Store provo-kationer, lille træk-procent. Genoplev Glistrup i glimt og gamle billeder

Marcipanbrød, ja - muhamedanere, nej.
Mogens Glistrup var en af de mest markante og provokerende personligheder i dansk politik i en menneskealder.

Af Eva Rymann Hansen

Glistrup, født 28. maj 1926 i Rønne, blev landskendt for sin skattespekulation og sine udfald mod muslimer, som han konsekvent betegnede som "muhamedanere".

Trækprocent på 0
Allerede i 1960'erne tænkte Mogens Glistrup politiske tanker, fx om at afskaffe personskatterne og drosle den offentlige sektor markant ned.

Men det var trækprocenten, der for alvor prentede Glistrup fast på danskernes nethinder. Det skete, da han 30. januar 1971 viste sit skattekort frem på tv. Trækprocenten viste nul, og Glistrup vakte yderligere furore ved at sammenligne folk, som snød i skat, med frihedskæmperne under besættelsen.

Jordskredsvalgets vinder
I 1972 stiftede han Fremskridtspartiet, der bragede ind i Folketinget ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973. Partiets 28 mandater vendte op og ned på det politiske landskab.

Flere gange skattesnyd
I 1974 fik Mogens Glistrup ophævet sin parlamentariske immunitet, da han blev anklaget for skattesnyd (iflg. straffeloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven). Han fik indtil 1983 ophævet immuniteten yderligere fem gange.

Horserød 1983 - 1986
Horserød Statsfængsel var fra 1983 til 1986 rammen for Glistrups hverdag, da han var blevet dømt for skatteunddragelse.

Oprindelig lød dommen på fire års fængsel, en bøde på fire mio. kr. og en fradømmelse af Glistrups bestalling som advokat. Højesteret nedsatte senere straffen til tre års fængsel; 1 mio. kroner og en fradømmelse "indtil videre".

Trivselspartiet fra 90'erne
I 1990 blev han ekskluderet fra folketingsgruppen pga. uoverensstemmelser i partiet.

I stedet stiftede Glistrup et nyt parti, som han kaldte for Trivselspartiet. Det fik dog ingen mandater i Folketinget.

Pia Kjærsgaard brød ud
I 1995 førte ballade i Fremskridtspartiet til dannelsen af Dansk Folkeparti. Formand blev Glistrups tidligere suppleant, Pia Kjærsgaard.

Glistrup brød ind igen
I 1999 genindtrådte Glistrup i Fremskridtspartiet, hvor han var kampagneleder frem til 2001. Ved valget i 2001 var der dog ingen mandater til liste Z.

Senere blev Glistrup tildelt livsvarigt æresmedlemsskab af Fremskridtspartiet.

Farvel til Fremskridtspartiet
I april 2004 meldte Glistrup sig ud af det Fremskridtsparti, han selv stiftede i sin tid. Han sagde, at han kun kunne gøre gavn for Danmark, hvis han sad i Folketinget, og det mente han ikke der var stor sandsynlighed for at han kom til, så længe han stillede op for Fremskridts­partiet.

Udmeldelsen kom efter at Glistrup havde tabt en retssag mod sit gamle parti. Glistrup mente, at partiet skyldte ham 32.000 kr. for sit job som kampagneleder under sidste valgkamp. Han afviste dog, at udmeldelsen havde noget med den sag at gøre.

Muhamedanerne skulle ud
I 2005 afsonede Glistrup 20 dages fængsel i Vordingborg Arrest for i flere indslag i radio og TV at have sagt, "at Danmark skulle være frit for muhamedanere. At det kun er for at udnytte danskere, de kommer her, og at muhamedanismen er en verdensødelæggende organisation".

Glistrup fik også tidligere domme for racistiske udtalelser.

Telefonsvareren ved grænsen
Glistrup er også kendt for udtalelser om, at det danske forsvar skulle nedlægges.

I stedet skulle der blot placeres en telefonsvarer ved grænsen, som skulle afspille beskeden "Vi overgiver os" på russisk.