Klaus Riskærs straf nedsat

Klaus Riskær Pedersens straf er af Østre Landsret blevet nedsat til ubetinget fængsel i seks år for blandt andet skyldnersvig.

Byrettens dom lød på syv år.

Det var en enig domsmandsret, der kom frem til afgørelsen, understregede retsformanden under domsafsigelsen. På trods af nedsættelsen af straffen sagde retsformanden:

"I det væsentlige har landsretten fundet Klaus Riskær Pedersen skyldig som i byretten."

Klaus Riskær Pedersens medskyldige, Flemming Edsberg, fik også nedsat sin straf med et år fra tre til to års fængsel.

Grunden til strafnedsættelsen er, at Østre Landsret har vurderet, at det beløb, som Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg forsøgte at svindle for, er mindre end de 200 millioner kroner, som byretten lagde til grund for sin dom. Men ellers er landsrettens vurdering den samme som byrettens.

Ville have Riskær direkte bag tremmer
Efter domsafsigelsen anmodede anklageren om, at både Klaus Riskær Pedersen og Flemming Edsberg bliver varetægtsfængslet med det samme.

Grunden til kravet om varetægts­fængsling var, at Klaus Riskær Pedersen stadig var prøveløsladt fra en tidligere straf, da han begik den kriminelle handling, som han nu er dømt for. En anden grund er, at Klaus Riskær Pedersen har folkeregis­teradresse i Spanien, så anklageren argumenterede for, at der var en fare for, at han ville tage udenlands.

Domsmændene afviste dog at sende de to dømte i varetægt. De er derfor blevet løsladt, ind til de skal afsone deres dom

De to er dømt for skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Klaus Riskær Pedersen har snydt Fonden af 1. december 1997 for et millionbeløb.

Omkostningerne for ankesagen i Østre Landsret skal betales af statskassen.