Fortsat sympati med de strejkende

16x9

Danskerne støtter mere op om sund-heds-per-so-na-lets og FOA_ansattes strejke end pæ-da-gog-er-nes

På trods af at pædagogerne nu slutter sig til det sundhedspersonale og de FOA-ansatte, der strejker i regioner­ne, bakker danskerne fortsat op om de strejk­ende. Det viser en måling, som Megafon har lavet for TV 2 NYHEDERNE.

64 procent af danskerne har således i meget høj grad, i høj grad eller i nog­en grad sympati med de strejkende, mens 31 procent i mindre grad eller slet ikke har sympati.

I sidste uge bakkede 68 procent op om de strejkende, mens 35 procent var i mod.

Mindre opbakning til pædagogerne
Når det kun gælder pædagogernes strejke som en isoleret gruppe, er der stadig opbakning blandt danskerne, dog ikke i så udpræget grad: 59 procent har i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad sympati for pædagogernes strejke, mens 35 procent svarer i mindre grad eller slet ikke.

Det er den laveste grad af sympati, der i løbet af konflikten er blevet målt på nogen gruppe af strejkende.