Fogh i samråd om Løkkes bilagsrod

Hørsholm-borgmester Uffe Thorndahls personlige forhold til finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) har spillet en rolle i statsministerens håndtering af sagen om Løkkes bilagsrod.

Det sagde Anders Fogh Rasmussen efter et åbent samråd i Folketingets Poli­tisk-Økonomiske Udvalg. Fogh afviste på ny, at han har givet vildledende oplysninger i et paragraf 20-svar til Folketinget. Selv om der i ugevis har ligget kopier af Løkkes bilag i Stats­ministeriet, kan Folketinget ikke for­vente, at statsministeren dermed er blevet orienteret, sagde Fogh.

"Jeg kan ikke basere min stillingtagen på, at der blevet sendt breve fra Uffe Thorndahl," sagde Anders Fogh Rasmussen (V).

Det fik flere medlemmer af oppositionen til at spørge, om det betyder, at borgere i Danmark ikke skal forvente, at henvendelser til Statsministeriet bliver taget seriøst af landets statsminister. Men Anders Fogh Rasmussen afviste, at det var udtryk for Statsministeriets generelle håndtering af borgerhenvendelser.

Thorndahl ikke perleven med Løkke
"Jeg kan ikke sidde og tage stilling til berettigelsen af udgifter, der er afholdt i det daværende Frederiksborg Amt på grundlag af nogle bilag, der bliver sendt ind til Statsministeriet. Det er fuldstændig umuligt. Men selvfølgelig indgår det også i bedømmelsen af sagen, at jeg ved, at Uffe Thorndahl ikke ligefrem har Lars Løkke Rasmussen som sin perleven. Derfor træffes en afgørelse ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag," siger Anders Fogh Rasmussen.

Ritzau: Så I har tillagt henvendelsen mindre betydning, fordi den kom fra Uffe Thorndahl?

"Jeg kan roligt sige, at vi betragter Uffe Thorndahl som en, der godt kan lide at påføre Lars Løkke Rasmussen skade," svarede statsministeren.

Under samrådet genbrugte han én af sine vanlige fraser ved at sige, at "der ikke er fugls føde på denne sag". Statsministeren fastholdt, at han ikke havde givet hverken vildledende eller ufuldstændige svar til Folketinget, selv om Uffe Thorndahl, flere uger inden statsministeren svarede på paragraf 20-spørgsmålene, havde sendt kopier af Løkkes bilag til Statsministeriet.

Socialdemokrater efterlyser undskyldning
Socialdemokraterne er langt fra tilfredse med statsministerens svar under samrådet. De hæfter sig ved, at flere eksperter i offentlig forvaltning over for Ritzau har kritiseret statsministerens håndtering af sagen.

"Han burde være kommet med undskyldning for, at han kom til at svare, at han ikke kendte til sagen, selv om han rent faktisk kendte den ret indgående," sagde Socialdemokraternes ordfører i sagen, Rasmus Prehn.

"I stedet for at svare åbent, ærligt og korrekt, så brugte han sin politiske power til at banke noget igennem," tilføjede Rasmus Prehn.

Statsministeren sagde på samrådet, at han blev orienteret om Thorndahls breve af sine embedsmænd den 10. april. På daværende tidspunkt var statsministeren på rejse i Baltikum.

Samtidig kom det frem, at statsministeren i et andet skriftligt paragraf 20-svar til Enhedslistens Per Clausen den 14. april refererede til sit tidligere svar og dermed fastholdt, at han ikke kendte til sagens nærmere omstændigheder.

Socialdemokraterne vil nu stille opfølgende spørgsmål til statsministeren.